Geri Dönüşüm Yönteminin Günümüze Yakın Sanat Eserlerindeki Yeri: İzlenilen Yolun İncelenmesi


Özet Görüntüleme: 336 / PDF İndirme: 236

Yazarlar

  • Sibel Armağan Benek Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates26-224

Anahtar Kelimeler:

Geri Dönüşüm ve sanat, yeniden kullanım ve sanat, sanatta teknik, sanatta işlevini yitirmiş malzeme, atık nesne

Özet

Geri dönüşüm kavramı kaynaklarda; kullanım dışı kalan, yeniden değerlendirilebilme imkânı olan cam, plastik, kâğıt, beton, pil, elektronik gibi atıkların, farklı yöntemler ile hammadde olarak tekrar üretim sürecine dâhil edilebilmesi olarak tanımlanmaktadır. (Salur, 2014:30).  Sanat kapsamında geri dönüşüm kavramı tarihsel süreç içinde iki türlü tanımlanmaktadır. Birincisi; 20.yy’da savaş dönemi sonrasında hızla artan sanatta malzeme kıtlığı sonucu, bir eserde kullanılan malzemenin yeniden bir başka eserde kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci tanımı ise işlevini yitirmiş olan malzemenin, biçimlendirme-konu anlatımı gibi çeşitli sanatsal kaygılar eşliğinde sanat eserine dönüşümünün söz konusu olduğu şeklindedir.

Geri dönüşümün sanattaki yerinden hareketle, bu kavram günümüze yakın sanat eserlerinde sanatçıların hangi kaygıları eşliğinde, ne tür teknikleri ile birleştirilerek ortaya çıkmıştır? Sanatta geri dönüşüm tekniği hangi ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkmıştır? Gibi sorulardan yola çıkılarak, günümüze yakın sanatçıların geri dönüşüm konusuna yaklaşımları ile konu sınırlandırılmıştır.   

Bu sorular doğrultusunda amaç, günümüze yakın sanatçıların geri dönüşüm sanat ilişkisi kapsamında yaklaşımlarına dair net, sınıflandırılmış bir kaynak oluşturmaktır. Konu ile ilgili kaynakların bu açıdan az olması ile birlikte literatüre katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Referanslar

BAYKARA, T. (1996). Tarih araştırma ve yazma metodu. Tarih İncelemeleri Dergisi, 29(2), 663-668.

BRAQUE, G. Apollonio, U., Payró, J. E., Gijón, A. S. (1965). Georges Braque. Fratelli Fabbri.

CMA, 2019, Cvickids, Sanat için Malzemelerle Sürdürülebilirlik Üzerine Düşünceler, https://cmany.org/blog/view/reflections-sustainability-materials-arts/

Colon A, (2019). Designers Are Reporposing Leftover Fabric İnto New Collections, Fashionista,Parag. 1-3

FAVERO, P. A.-Mass, J.-DELANEY, J. K.- WOLL, A. R.-HULL, A. M.- DOOLEY, K. A.-FİNNEFROCK, A. C. (2017). “Reflectance imaging spectroscopy and synchrotron radiation X-ray fluorescence mapping used in a technical study of The Blue Room by Pablo Picasso”. Heritage Science, 5(1), ss. 1-18.

HAMİLTON, J., (2012) Arman’ın Nesneler Sistemi, Ayşe Özuçak Bozdurgut (çev.), ART-E, Kasım-Aralık, Sayı:10.

LAPİN,Abigail Esther 2015, Advocate, Sanat İncelemesi – Çöpten Altına: Juan Hinojosa ve Geçiş Dönemi Tüketimi

LİNDER, C- Meissner, M. (Eds.). (2016). Urban imaginaries of waste, excess, and abandonment

Mıhlayanlar Ezgi, 2021, Artilop, “İleri Dönüşüm Heykel Sergisi Zorlu Center'da”

LUCA Rox De- ELLİOT M.-PAİNE L.(2018). “Making : Memor, Articulate Upstairs”

ÖZNÜLÜER, H. (2019). “Atık Nesnelerin Resim Sanatına Girişinde Picasso ve Braque’nin Etkisi”, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 6(33), ss. 698-708.

SALUR Nilgün, (2014). Sürdürülebilirlik Ve Geri Dönüşüm Açısından Grafik Tasarım” Sanatta Yeterlik Tezi, dan,Prof. Dr. Özer Kanburoğlu, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Plastik Sanatlar Anasanat Dalı, Kocaeli

ŞAHİNER Rıfat, “Post Avangart ve Hazır Yapım Sanat”, Pan Görsel Kültür

İndir

Yayınlanmış

2023-02-20

Nasıl Atıf Yapılır

Armağan Benek, S. (2023). Geri Dönüşüm Yönteminin Günümüze Yakın Sanat Eserlerindeki Yeri: İzlenilen Yolun İncelenmesi . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(26), 11–20. https://doi.org/10.51293/socrates26-224