ÖJENİ KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ


Özet Görüntüleme: 1563 / PDF İndirme: 774

Yazarlar

  • Bengücan Fındık Araştırma Görevlisi Dr, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Negatif Öjeni, Pozitif Öjeni, Toplum Sağlığı, Irkçılık

Özet

1880’lerde Galton tarafından literatüre kazandırılmış olan öjeni kavramı, İkinci Dünya Savaşı bitimine kadar siyasi tartışmalarda önemli bir yer kaplamıştır. Kavramın özü bir ırkın yahut milletin niteliksel özelliklerinin geliştirilme çabasıdır. Öjeniye dair ortaya atılan ilk öneriler kalıtım yasalarına bağlı şekilde topluma yararlı grupların çoğalmasının teşvik edilmesi ve zararlı görülen grupların çocuk yapmasının kısıtlanmasıdır. 1933 sonrasında Nazi ırk teorisinin dayanak noktası haline gelecek olan öjeninin Almanya’daki öncülü ırksal hijyendir. Irksal hijyen, zayıf kesimlere yardım edilmemesini ve sağlıksız yahut engelli doğan kişilerin öldürülmesi yoluyla toplum sağlığının geliştirilebileceğini savunan bir akımdır. III. Reich dönemine kadar toplumsal ve siyasal olarak destek bulmayan bu görüş, Hitler’in iktidara gelişi sonrası radikalleşmiş ve bu görüşün savunucuları devlet içerisinde önemli pozisyonlara gelmiştir. Çıkartılan yasalarla negatif öjeni politikaları en sert şeklinde uygulanmıştır. Öjeni kavramı bu yıllarda Türkiye’de tartışılmaya başlanmış ve kamu sağlığı bir devlet politikası haline gelmiştir. Bazı yayın organlarında negatif öjeni savunuculuğu yapılmış olsa da bu öneriler dikkate alınmamış ve devlet, ırkçılığın bir aracı olan negatif öjeni uygulamalarına yönelmemiştir.

İndir

Yayınlanmış

2022-10-11

Nasıl Atıf Yapılır

Fındık, B. (2022). ÖJENİ KAVRAMINA GENEL BİR BAKIŞ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 22, 15–20. Geliş tarihi gönderen https://socratesjournal.org/index.php/pub/article/view/166

Sayı

Bölüm

Makaleler