NİTEL ARAŞTIRMALARDA TEMATİK ANALİZ


Özet Görüntüleme: 88 / PDF İndirme: 45

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10509707

Anahtar Kelimeler:

Nitel, nitel araştırmalar, analiz, tematik analiz

Özet

Tematik analizin amacı, temaları tanımlamak, araştırmaya hitap etmek veya bir konu hakkında bir şeyler söylemek için bu temaları kullanmaktır. Bu, verileri özetlemekten çok daha fazlasıdır. İyi bir tematik analiz, verileri yorumlar ve anlamlandırır. Ancak karşılaşılan yaygın tuzaklardan biri, ana görüşme sorularının tema olarak kullanılmasıdır. Bu, genellikle verilerin analiz edilmek yerine özetlendiğini ve organize edildiğini yansıtır. Tematik analizin genellikle gerçekçi/özcü bir yöntem olduğu ya da sadece verilerin (yüzey anlamı) modellerini tanımlamak için bir atılım yöntemi olduğu da varsayılmaktadır. Tematik analiz, her ne kadar realist/özcü bir çerçevede kullanılsa da anlamın betimleyici bir açıklamasını sağlamak için de kullanılabilir. Tematik analiz, katılımcıların deneyimlerini, anlamlarını ve gerçekliğini bildiren özcü ya da gerçekçi bir yöntem olabileceği gibi; olayların, gerçekliklerin, anlamların, deneyimlerin vb. etkilerini inceleyen yapısalcı bir yöntem de olabilir. Bununla birlikte özcülüğün ve yapısalcılığın iki ucunun arasında yer alan ve bireylerin deneyimlerinin anlamlarını anlama biçimlerini kabul eden eleştirel gerçekçilik gibi teorilerle karakterize bağlamsalcı bir yöntem olabilir. Verileri tanımak/verilere aşina olma, başlangıç kodları oluşturma, temaları arama, temaları gözden geçirme, emaları tanımlama/isimlendirme ve yazma/raporlaştırma olmak üzere altı aşamadan oluşan temaitk analizin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Avantajları olarak esnek olması, öğrenmek ve yapmak için nispeten kolay ve hızlı bir yöntem olması, nitel araştırma deneyimi olmayan veya çok az deneyime sahip araştırmacılar için erişilebilir olmaıs, katılımcı araştırmalarda çalışmak için yararlı bir yöntem olması, veri gövdesinin temel özelliklerini yararlı bir şekilde özetleyebilmesi, veri kümesindeki benzerlikleri ve farklılıkları vurgulayabilmesi, beklenmeyen analizler üretebilmesi, verilerin sosyal ve psikolojik yorumlarını sağlaması sıralanabilir. Dezavantajları olarak tematik analiz konusunda önemli literatür eksikliğinin olması, temellendirilmiş kuram, etnografi ve fenomenoloji ile karıştırılması, acemi araştırmacıların titiz bir tematik analizin nasıl yürütüleceğinden emin olamaması, tematik analiz esnek olmasına rağmen, bu esneklik, araştırma verilerinden türetilen temalar geliştirilirken tutarsızlığa yol açabilmesi sıralanabilir.

Referanslar

Alholjailan, M. I. (2012). Thematic Analysis: A critical review of its process and evaluation. West East Journal of Social Sciences, 1(1), 39-47.

Aronson, J. (1994). A pragmatic view of thematic analysis. The Qualitative Report, 2(1), 1-3.

Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385-405.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Thousand OAKS, CA: Sage.

Clarke, V., & Braun, V. (2013) Teaching thematic analysis: Over-coming challenges and developing strategies for effective learning. The Psychologist, 26(2),120-123.

Cote, L., & Turgeon, J. (2005). Appraising qualitative research articles in medicine and medical education. Medical Teacher, 27, 71-75

Creswell, J. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Cutcliffe, J. R., & McKenna, H. P. (1999). Establishing the credibility of qualitative research findings: The plot thickens. Journal of Advanced Nursing, 30, 374-380.

DeSantis, L., & Ugarriza, D. (2000). The concept of theme as used in qualitative nursing research. Western Journal of Nursing Research, 22, 351-372.

Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user friendly guide for social scientists. London, England: Routledge.

Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: A hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Qualitative Research, 5, 80-92.

Frith, H., & Gleeson, K. (2004). Clothing and embodiment: men managing body image and appearance. Psychology of Men & Masculinity, 5(1), 40-48.

Guest, G., MacQueen, K. M., & Namey, E. E. (2011). Applied thematic analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Holloway, I., & Todres, L. (2003). The status of method: flexibility, consistency and coherence. Qualitative Research, 3(3), 345-357.

Joffe, H. (2011) Thematic analysis. In D. Harper & A. R. Thompson (Eds), Qualitative methods in mental health and psychotherapy: A guide for students and practitioners (pp. 209-224).

King, N. (2004). Using templates in the thematic analysis of text. In C. Cassell & G. Symon (Eds.), Essential guide to qualitative methods in organizational research (pp. 257–270). UK: Sage.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage

Namey, E., Guest, G., Thairu, L., & Johnson, L. 2008. Data Reduction Techniques for Large Qualitative Data Sets. In: Handbook for team-based qualitative research. Rowman Altamira.

Polit, D., & Beck, C. (2008). Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice). Philadelphia, PA: Lippincott William and Wilkins

Pope, C., Ziebland, S., & Mays, N. (2000). Analysing qualitative data. British Medical Journal, 320, 114–116.

Ryan, F., Coughlan, M., & Cronin, P. (2007). Step-by-step guide to critiquing research. Part 2: Qualitative research. British Journal of Nursing, 16, 738–744. doi: 10.12968/bjon.2007.16.12.23726.

Sandelowski, M. (1995). Qualitative analysis: What it is and how to begin. Research in Nursing and Health, 18, 371-375.

Sandelowski, M. (2004). Using qualitative research. Qualitative Health Research, 14, 1366–1386.

Savage, J. (2000). One voice, different tunes: Issues raised by dual analysis of a segment of qualitative data. Journal of Advanced Nursing, 31, 1493-1500.

Starks, H., & Trinidad, S. B. (2007). Choose your method: A comparison of phenomenology, discourse analysis, and grounded theory. Qualitative Health Research, 17, 1372–1380.

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks, CA: Sage.

Thorne, S. (2000). Data analysis in qualitative research. Evidence Based Nursing, 3, 68–70.

Tobin, G. A., & Begley, C. M. (2004). Methodological rigour within a qualitative framework. Journal of Advanced Nursing, 48, 388–396.

Tuckett, A. G. (2005). Applying thematic analysis theory to practice: A researcher's experience. Contemporary Nurse, 19(1-2), 75-87.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

ÇARIKCI, K., MERAL , H., BERKİL, S., ÇALIŞIR, A., ÖNALA, L., & ARSLAN , Özgür. (2024). NİTEL ARAŞTIRMALARDA TEMATİK ANALİZ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 127–140. https://doi.org/10.5281/zenodo.10509707