İntihal Politikası

“Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies”e gönderilen yazılar özgün olmalı ve aşırma içermemelidir.

Sunulan her makalenin benzerlik/özgünlük raporu intihal kontrol yazılımlarından herhangi biri ile kontrol edilerek gönderilmelidir.

Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) %25 ve altı olmalıdır.

Makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 25'in üzerinde olan makaleler yayın için kabul edilmez.

İntihal, makalenin yayınlanmasından sonra ispatlanırsa, o makale derhal web sitesinden çekilir, sitede ilgili makalenin yayından çekilme sebebi yayınlanır. İlgili yazar/yazarlar “Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies”e beş yıl süre ile makale gönderemez.