Amaç ve Kapsam

Amaç

Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies (SJISS), küresel akademik topluluk için dinamik ve kapsayıcı bir platform sağlamayı amaçlamaktadır. Temel amacı, entelektüel bilgi alışverişini teşvik etmek ve çeşitli konularda bilimsel keşifleri kolaylaştırmak için beşeri ve sosyal bilimlerdeki akademisyenleri bir araya getirmektir.

Kapsam

SJISS; antropoloji, ekonomi, dilbilim, sanat tarihi, sosyoloji, psikoloji, halkla ilişkiler, uluslararası ilişkiler, kriminoloji, kadın çalışmaları gibi geniş bir konu yelpazesini kapsayarak bilginin ilerlemesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Dergi, orijinal makalelerden teknik notlara, kapsamlı vaka çalışmalarından kitap incelemelerine kadar çeşitli yayın türleri aracılığıyla bilgi paylaşımını teşvik etmektedir. SJISS, farklı içeriklere ev sahipliği yaparak, dünya çapındaki akademisyenlerin bilimsel katkılarını yükseltmeyi ve uluslararası sahnede anlamlı bir etki yaratmayı amaçlamaktadır.