HEYKEL SANATINDA BİÇİMLENDİRME FORM -TÜKETİM NESNESİ İLİŞKİSİ


Özet Görüntüleme: 123 / PDF İndirme: 83

Yazarlar

  • Sibel Armağan Benek Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates27-227

Özet

Özet

 

 

Tüketim nesnesi bağlamında, heykelde malzemenin biçimlendirme ile yeni bir forma kavuşması farkındalık olgusuna sanatsal kaygılarla yaklaşmak bakımından değer arz etmektedir. Üretmek yerine tüketmeyi daha çok tercih eden bir toplumun üyesi olarak, tüketim nesnesini heykel sanatında malzeme olarak kullanan ve bu malzemeyi heykelde forma dönüştürme kapsamında topluma büyük dokunuşları olan sanatçıların yaklaşımları da bu kapsamda merak uyandırıcıdır.

 

Tüketim nesnesinin heykel sanatında nasıl bir formla esere evrildiği sorusundan hareketle, bu çalışma görsel ve yazılı kaynakların araştırılması sonucu bir derleme çalışma niteliğindedir. Ayrıca derleme şeklinde özelikle sanatçı örneklerinin yer aldığı bir kaynak olması planlanmıştır.

 

Konu kapsamında geleneksel biçimlendirme tekniklerinin genellikle ihtiyaç duyulan teknik alet ve malzeme sınırlılığı itibari ile oluştuğu ve böylece malzemenin ancak biçimlendirme tekniklerinin sınırlılıkları dahilinde konuşabildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda biçimlendirme özgürlüğünün kısıtlı dolayısıyla gelenekselin dışında olan tüketim nesnesinin biçimlendirilmesi konusunda çok fazla yararlanılmadığı düşünülmektedir.  Modern biçimlendirme tekniklerinin sınırlılığının ise malzeme yönlü olduğu görülmüştür. Daha geniş bir yelpazede; teknolojik fayda ile birlikte malzemenin ihtiyaç duyduğu biçimlendirmeye rahatlıkla ulaşılabildiği ile karşılaşılmıştır. Böylece tüketim nesnesinin çeşitliliği ile biçimlendirme tekniklerinin çeşitliliği arasında ilerleyen bir diyalog geliştiği anlaşılmıştır. Araştırmalar sonucunda heykel sanatında tüketim nesnesinin estetik kaygı eşliğinde biçimlendirilmesi esnasında az da olsa geleneksel biçimlendirme yöntemlerinin, modern dönem ve günümüz biçimlendirme tekniklerinin harmanlanmış bir görüntüsünü içerdiği fark edilmiştir.  

Abstract

 

 

In the context of the consumption object, the shaping of the material in sculpture and its attainment of a new form is valuable in terms of approaching the phenomenon of awareness with artistic concerns. As a member of a society that prefers to consume rather than produce, the approaches of artists who use the consumption object as a material in the art of sculpture and who have great touches on society within the scope of transforming this material into form in sculpture are also intriguing in this context.

 

Starting from the question of how the consumption object evolves into a work in the art of sculpture, this study is a compilation study as a result of researching visual and written sources. In addition, it is planned to be a resource, especially in the form of a compilation, with examples of artists.

 

Within the scope of the subject, it has been concluded that traditional forming techniques are generally formed by the limitations of the technical tools and materials needed, and thus the material can only speak within the limitations of the forming techniques. In this case, it is thought that the freedom to form is limited and therefore not used much in shaping the consumption object, which is outside of the traditional. It has been observed that the limitations of modern forming techniques are material-oriented. In a wider range; Along with the technological benefit, it has been encountered that the shaping required of the material can be easily reached. Thus, it was understood that a progressive dialogue developed between the diversity of the consumption object and the diversity of forming techniques. As a result of the researches, it has been realized that while the consumption object is formed in the art of sculpture with aesthetic concern, it contains a blended image of traditional shaping methods, modern period and today's shaping techniques.

 

İndir

Yayınlanmış

2023-03-10

Nasıl Atıf Yapılır

Armağan Benek, S. (2023). HEYKEL SANATINDA BİÇİMLENDİRME FORM -TÜKETİM NESNESİ İLİŞKİSİ . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(27), 51–57. https://doi.org/10.51293/socrates27-227