PROF. DR. ASLI YAPAR GÖNENÇ İLE GELENEKSELDEN DİJİTALE DERGİCİLİK ÜZERİNE


Özet Görüntüleme: 122 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10554345

Anahtar Kelimeler:

Dergicilik, Dijitalleşme, Metaverse, Medya, İletişim

Özet

Kitle iletişim araçlarının gazetelerden sonra en eski yayın ürünleri dergicilik etrafında toplanmıştır. Ele aldığı konuyu derinlemesine bir şekilde inceleyen, dil bilgisi, anlatım türü, uzmanlık alanı, tematik kurgusu ve görsel imkanlarla birlikte okuyucusuna nitelikli bir okuma imkânı sunan dergiler; yayınlandığı dönemin toplumsal, ekonomik ve siyasal koşullarını ortaya koyması; diğer yandan teknolojik gelişmelere hızla ayak uydurması açısından da yerini özenle koruyan yayıncılık anlayışına sahip ürünler olarak görülmektedir. Günümüzde edebiyat, kültür, sanat, ekonomi, siyaset, spor, magazin ve pek çok dergi türü yayın hayatına devam etmektedir.

Bu bağlamda ilgili çalışmanın amacı böylesine köklü bir geçmişe sahip, önemini ve yerini muhafaza eden dergicilik olgusunun geçmişten günümüze değerlendirmesini yapmak; hem bugünün toplumsal ve küresel koşullarına hâkim olmayı hem de gelecek yılların yayıncılık anlayışı ve toplumsal yapısını öngörmek ve anlamlandırmaya yöneliktir. İlgili çalışmada röportaj tekniği kullanılmıştır.

Çalışma İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç ile dergicilik özelinde yapılan bir röportaj neticesinde hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Aslı Yapar Gönenç, Saint Benoit Fransız Lisesi mezunudur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancılara Türkçe Öğretimi Programı’nda, Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Programı’nda tamamlamıştır. 1995 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapmaktadır. 2004 yılında doçent unvanını almıştır. 2010 yılından bu yana profesördür. “Türkiye ve Fransa’da Dergicilik Olgusu ve Kadın Dergilerinin Karşılaştırılması”, “Dergicilik Üzerine”, “Türk İlaç Sektörü ve Dergicilik”, “Dil Temelinde Felsefe ve Medya”, “Dijitalleşme ve Dergicilik” ve “İletişim ve Medya” adlı kitapları ile “Radyo Teknikleri” isimli bir çeviri kitabı ve çeşitli makale ve kitap bölümleri yayınlanmıştır.

Yazar Biyografisi

Zuhal SÖNMEZER, İstanbul Üniversitesi

2023 yılı itibariyle İstinye Üniversitesi, İletişim Bilimleri Doktora öğrencisiyim.
2023 yılı itibariyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Bölümü yüksek lisans mezunuyum. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden, aynı yıl Adalet bölümünden mezun oldum. 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldum.

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

SÖNMEZER, Z. (2024). PROF. DR. ASLI YAPAR GÖNENÇ İLE GELENEKSELDEN DİJİTALE DERGİCİLİK ÜZERİNE. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 201–205. https://doi.org/10.5281/zenodo.10554345