OKUL KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN ETMENLER


Özet Görüntüleme: 213 / PDF İndirme: 395

Yazarlar

  • İbrahim Ferkan POLAT Yüksek Lisans öğrencisi, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Beşerî Bilimler Fakültesi, Eğitim Denetimi ve Yönetimi Bölümü, ibrahimferkanpolat@hotmail.com, Ankara/Türkiye, ORCID:0000-0002-7364-7505
  • Bahadır GÜLBAHAR Doçent Öğretim Üyesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, bahadir.gulbahar@ahievran.edu.tr, Kırşehir/ Türkiye , ORCID: 0000-0002-7040-1593

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.92

Anahtar Kelimeler:

Örgüt, Okul, Okul Kültürü

Özet

Örgüt ve kültür kavramlarına yönelik değişik yaklaşımlar görülmekle beraber, bu kavramların olabildiğince uzun ve derinlemesine bir tarihe sahiptirler. Örgüt ve kültür anlayışı alanının yaklaşık olarak tüm bilim alanlarındaki insanların dikkatini çeken bir alan olduğu görülmektedir. Bu alanlar toplulukların kültürlerinin aktarımında ve öğrencilerin sosyoekonomik görevlerini zaferle ortaya koymalarında mühim ve elzem görevlere sahiptir. Okulu mevcut olduğu toplumdan dışarıda kabul etmek izah edilemeyeceği gibi okulun kültürü yenileştirmesine yönelik toplumun ümitleri de mevcuttur. Bu kapsamda büyük bir literatüre sahip olan kültür kavramının eğitim öğretim örgütleri olan okullardan da ayrı olarak düşünmek mantıksız olacaktır. Bu araştırmanın amacı okullardaki öğretmenlerin, okullarında egemen olan kültürün, bu kültürün kuvvetli ve yetersiz yönlerinin ve genel bağlamda okul kültürünü etkileyen etmenlerin neler olduğunun belirlenmesine yöneliktir. Araştırma, fenomenolojik desenli nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 Eğitim-öğretim Yılı’nda Şırnak ilinin Cizre ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak 4 adet açık uçlu sorudan oluşan görüşme soruları kullanılmıştır. Görüşme sorularının analiz edilmesinde içerik analizi metodu kullanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak okul kültürünü etkileyen etmenler saptanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

POLAT, İbrahim F., & GÜLBAHAR, B. (2021). OKUL KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN ETMENLER. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, 95–109. https://doi.org/10.51293/socrates.92

Sayı

Bölüm

Makaleler