NEYZEN ULVİ ERGUNER’İN RADYOEVİ VE TRT’DEKİ MUSİKİ ÇALIŞMALARI


Özet Görüntüleme: 220 / PDF İndirme: 72

Yazarlar

  • Cengiz ATLAN Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. ORCID :0000-0002-1437-4850 catlan@sakarya.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.95

Anahtar Kelimeler:

Neyzen, Radyo, Ulvi Erguner

Özet

Bu çalışma 20.yüzyılın başlarından günümüze kadar gelen, Ney icrasında bir ekol olarak kabul edilen Erguner Ekolü’nde ikinci kuşak, köprü vazifesi görmüş, (Dede) Süleyman Erguner’in oğlu, Ulvi Erguner’in Radyoevi ve TRT’deki musiki çalışmalarını kaynak tarama yöntemi kullanarak müzikal açılardan değerlendirmek ve Türk musikisine ve Ney icra sanatına katkılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Ulvi Erguner aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmış bir levazım subayıdır. Bir taraftan askerlik mesleğini icra ederken, diğer taraftan musiki çalışmalarını da devam ettirmiştir. Ulvi Erguner’in Ankara ve İstanbul radyolarında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen Hz. Mevlana’yı anma törenlerinde, dijital paylaşım platformlarında ve diğer özel arşiv ve platformlarda solo ve toplu ney icraları ve klasik koro çalışmaları mevcut bulunmaktadır. 1964 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra 1967 yılında İstanbul Radyosu Türk Musikisi Yayın Müdürü olarak atanmıştır. 1968 yılında ağız içerisinde çıkan ağır bir hastalık sonucu ney üfleyemeyecek duruma gelmiş ve hayatının son dönemlerinde radyo programlarına viyola çalarak katılmış 1974 yılında bu hastalıktan kurtulamayarak ebedi hayata göç etmiştir. Çalışmamızda Ulvi Erguner’in TRT İstanbul ve Ankara radyolarında 1968 ve 1970 yılları arasında gerçekleştirdiği ney taksimleri ve yaptığı diğer musiki çalışmaları incelenerek “Erguner Tavrı” özellikleri ve “Klasik Koro” yönetimi anlayışındaki temel unsurları tespit edilmeye çalışılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

ATLAN, C. (2021). NEYZEN ULVİ ERGUNER’İN RADYOEVİ VE TRT’DEKİ MUSİKİ ÇALIŞMALARI. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, 16–37. https://doi.org/10.51293/socrates.95

Sayı

Bölüm

Makaleler