‘DEDE’ SÜLEYMAN ERGUNER’İN ÖZBEKLER TEKKESİNDE İCRA ETTİĞİ NEY TAKSİMİNİN MÜZİKAL ANALİZİ


Özet Görüntüleme: 115 / PDF İndirme: 69

Yazarlar

  • Cengiz Atlan

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates27-239

Anahtar Kelimeler:

ney, neyzen, ‘dede ’Süleyman Erguner, Özbekler tekkesi,

Özet

‘Dede’ Süleyman Erguner 1902 yılında İstanbul Fatih Sultanselim semtinde dünyaya gelmiştir. 20. yüzyılın en büyük ney üstatlarındandır. ‘Dede’ Süleyman Erguner Türk musikisi yazılı kaynaklarında ‘Erguner Tavrı-Ekolü’ olarak bilinen ve yaklaşık bir asrı aşan ney meşki zincirinin ilk halkasını temsil etmektedir. Neyzenliğinin yanı sıra bestekârlık sahasında da yaptığı eserler ile musikişinaslar ve halk arasında kensini sevdiren üstadın beş şarkı, beş ilahi, bir nefes ve Özbekler Tekkesi son şeyhi yakın dostu Ethem Özbek Kangay (ö.1971) için bestelediği rast makamındaki bir nazire olmak üzere toplam on iki adet sözlü, dört adet peşrev ve dört adet saz semâî olmak üzere sekiz adet saz eseri bulunmaktadır. Özbekler Tekkesi o dönemde Türk musikisinin icra edildiği önemli mekânlardan birisi olarak bilinmektedir. ‘Dede’ Süleyman Erguner’in tekkelere olan ilgisi ve Özbekler Tekkesinin son şeyhi Necmeddin Efendi’ye olan gönül bağı sebebiyle Erguner ailesinin dönemin üstatlarıyla Özbekler Tekkesinde düzenli olarak gerçekleştirilen musiki meşklerine katılımı, ölümünden sonra neyzen oğlu Ulvi Erguner (1924-1974) ve neyzen torunları neyzen Kudsi Erguner (d.1953) ve neyzen ‘torun’ Süleyman Erguner (d.1957) ile üç kuşak boyu devam etmiştir. Çalışmamızda ‘dede’ Süleyman Erguner’in Özbekler Teknesi’nde bir musiki meşkinde icra ettiği hicaz makamındaki ney taksimi notasyon, form, biçim, yapı, makam geçkileri açısından değerlendirilerek sonuçları ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda aynı zamanda din-musiki ilişkisi, Özbekler Tekkesi ve dönemin musiki ortamları hakkında da bilgiler verilmeye çalışılmıştır.  

Referanslar

Atlan, C. (2022). Neyzen Ulvi Erguner’in Musiki Çalışmaları ve Ney Taksimlerinin Değerlendirilmesi, (yayınlanmamış sanatta yeterlik tezi), T.C. Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Batuk, C. (2013). Din ve Müzik: Dinler Tarihi Bağlamında Din-Müzik İlişkisine Genel Bir Bakış Denemesi . Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , s. 45-70.

Çakır, A. (2017). Tekke Musikisi,Grafiker Yayınları, İstanbul.

Erguner, S. (2017). Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi Süleyman Erguner Sayfası, TDV.İstanbul.

Erguner, S. (2005). Neyzen Süleyman-Ulvi. Erguner Müzik, İstanbul.

Küçük, S. (2007). Mevleviliğin Son Yüzyılı,Vefa Yayınları, İstanbul.

Özçevik, A. & Yüksel Can Z. (2015). Türk makam müziği icra edilen kapalı mekanların hacim akustiği bakımından İncelenmesi ve Değerlendirilmes. MEGARON, s. 195-204.

Rona, M. (1955). Türk Musikisinin 50 Yılı, Türkiye Yayınevi, İstanbul.

Sezikli, U. (2017) Osmanlılar Döneminde Musiki, Grafiker Yayınları, İstanbul.

Tanrıkorur, C. (2005). Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Dergâh Yayınları, İstanbul.

Turabi, A.H. & Koca F. (2017). Türk Din Musikisi,Grafiker Yayınları, İstanbul.

Yücer, H.M. (2015). Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyüt İstanbul Tarihi, İ.B.B. Kültür A.Ş.,İstanbul.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-12

Nasıl Atıf Yapılır

Atlan, C. (2023). ‘DEDE’ SÜLEYMAN ERGUNER’İN ÖZBEKLER TEKKESİNDE İCRA ETTİĞİ NEY TAKSİMİNİN MÜZİKAL ANALİZİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(27), 85–94. https://doi.org/10.51293/socrates27-239