BEYOĞLU’NUN BATILILAŞMA DÖNEMİNDE GEÇİRDİĞİ EVRELER

THE PHASES THAT BEYOGLU EXPERIENCE THROUGH DURING THE WESTERNIZATION PERIOD


Özet Görüntüleme: 17 / PDF İndirme: 5

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11562286

Anahtar Kelimeler:

osmanlı, istanbul, batılılaşma, modernleşme hareketleri, beyoğlu/pera

Özet

Bu çalışma Beyoğlu’nun, Batılılaşma sürecinde yaşadığı değişim ve dönüşüm boyutlarını ele alarak temel sonucunda ise Batılılaşmasını genel hatlarıyla incelemektedir. Bu perspektifte Batılılaşma, diğer bir deyişle ise modernleşme hareketlerinin bölgenin yaşam tarzını etkilediği görülmektedir. Temel olarak dönemin o günkü adıyla Pera bölgesinde yaşayan halkın, modernleşme süreçleri ve söz konusu bölgenin dönem içinde kabuk değişimi anlatılmaktadır. Böylelikle çalışma kapsamında küçük bir Avrupa modeli olan Beyoğlu’nun, Batılılaşma evreleri ele alınmaktadır. Tarihte değişim evrelerinin; kültür-sanat ve mimariye etkisinin dışında günlük hayat rutinlerini de etkilediği bilinmektedir. Bu çerçevede Batı’yla sıkı ilişkiler içinde olan elçilikleri vasıtasıyla Beyoğlu’nun somut tarihi izleri, geçmişi anlamlandırmada kaynaklık etmektedir. Osmanlı’nın bahsi geçen dönem içerisindeki başkenti olan İstanbul’un sahip olduğu konumu ve Batılılaşma sürecinde önemi ile Beyoğlu’nun 19. Yüzyıl döneminin mekanları, silueti, yaşam tarzı hakkında hangi süreçlerden geçtiğine dair çıkarım yapmaktır. Bu bağlamda söz konusu bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılarak genel bir kaynak ve arşiv taraması yapılmıştır. Batılılaşmanın en belirgin şekilde yaşandığı özel bir bölge olan Beyoğlu, Galata ve Pera’nın değişim sürecinde yaşam alanlarının gelişmiş kentleri örnek alınarak oluştuğu anlaşılmaktadır. Değişimin birdenbire olmayacağı gibi yönetim, halk, mekân, kültür, teknoloji gibi etkiler ile birlikte olgusal unsurların irdelendiği ve çağdaşlaşmanın gerisinde kalan altı yüz yıllık hanedanlığın değişim arayışları görülmüştür.

Referanslar

Akın, N. (2011). 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Galata ve Pera. İstanbul: Literatür Yayınları.

Akşin Somel, S. (2019). Osmanlı'da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908) İslamlaşma, Otokrasi ve Disiplin. (O. Yener, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Akyürek, E. (2011). Palaiologoslar Dönemi Konstantinopolisi’nde Dominiken Duvar Resimleri: Galata Arap Camisi (San Domenico Kilisesi) Freskoları. İstanbul.

Aracı, E. (2010). Naum Tiyatrosu 19.Yüzyıl İstanbulu'nun İtalyan Operası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bardakoğlu, Ö. (2023). Osmanlı'da Demiryolları ve Etkileri: Şark Ekspresi'nin İstanbul'da Yarattığı Değişim. Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi, 6 (8): 134-147.

Batur, E., & Engin, Y. (2004). 1870 Beyoğlu 2000 Bir Efsanenin Monografisi: Bir Beyoğlu Fotoromanı. (M. Eminoğlu, Dü., A. Duben, F. Stark, & R. Bragner, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Berkes, N. (2022). Türkiye'de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Cezar, M. (1991). XIX. Yüzyıl Beyoğlusu. İstanbul: Ak Yayınları.

Cezar, M. (2002). Osmanlı Başkenti İstanbul. İstanbul: EKAV / Eğitim Kültür ve Araştırma Vakfı.

Çelik, Z. (2016). 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti Değişen İstanbul. (S. Deringil, Çev.) İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Dörtbudak, S. B. (2015). Muhteşem İstanbul Tarih Öncesinden Günümüze Kronolojik İstanbul Tarihi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü.

Eyice, S. (2011, Temmuz 19). Galata Hakkında İki Kitab ve Bu Münasebetle Bazı Notlar. Tarih Dergisi, 1 (1): 201-219.

Güvemli, O. (2017). Cumhuriyet’in Muhasebe Düşüncesi-Batılılaşma Sürecinin Üçüncü Evresi- (1923-1950). Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi, (12): 29-54.

Habermann, G. S. (1999). İstanbul ve Yeni Osmanlılar. A. D. Mordtmann (Çev.). İstanbul: Pera Yayıncılık.

İnalcık, H. (2008). Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Kurtaran, U., Alkan, N., Yalçınkaya, M. A., Balcı, S., Özyalvaç, Ş. P., Calap, A., Semiz, Y. (2019). Osmanlı Modernleşmesi Reform Çağında Çözüm Arayışları. (A. Dönmez, Dü.) İstanbul: Kitap Yayınevi.

Marmara, R. (2021). Osmanlı Başkentinde Bir Levanten Semti: Galata-Pera. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Mayer, A., & Samsinger, E. (2018). Mayer Mağazaları, İstanbul'un Gözde Hazır Giyim Mekanları, 1882-1971. (S. T. Noyan, Çev.) İstanbul: Kitap Yayınevi.

Öztürk, K. (2010). Pera Palas Beyoğlu’nun Batılılaşma Hikâyesi. İstanbul: Kültür A.Ş. Yayınları.

Palazzo, P. B. (2014). Arap Camii veya Galata Saint Paul Kilisesi. (A. F. Ambrosio, Dü., & İ. B. Yentürk, Çev.) İstanbul: Bilge Karınca Yayınları.

Stathakopoulos, D. (2018). Bizans İmparatorluğu'nun Kısa Tarihi. (C. Atay, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. (2013). İstanbul Araştırmaları Yıllığı. (E. Bora, Dü.) İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 22 (2): 89-90.

Tanyeli, U. (2022). Korku Metropolü İstanbul 18. Yüzyıldan Bugüne. İstanbul: Metis Yayınları.

Tezcan, H. (1988, Temmuz). Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yüzyılında Kadın Kıyafetlerinde Batılılaşma. Sanat Dünyamız, (37): 44-51.

Tezcan, H. (1989). Topkapı Sarayı ve Çevresinin Bizans Devri Arkeolojisi. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.

Yavuzarslan, E. (2022). 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Demiryolu Seferberliğinin İstanbul’un Kentsel Dönüşümüne Etkileri ve Pera Örneği. Kent Akademisi, 15 (1): 317-339.

İndir

Yayınlanmış

2024-06-11

Nasıl Atıf Yapılır

KOCADAĞ, Y., & TEZCAN, H. (2024). BEYOĞLU’NUN BATILILAŞMA DÖNEMİNDE GEÇİRDİĞİ EVRELER: THE PHASES THAT BEYOGLU EXPERIENCE THROUGH DURING THE WESTERNIZATION PERIOD. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(42), 1–12. https://doi.org/10.5281/zenodo.11562286