OSMANLI MİNYATÜR SANATININ ÜSLUP ÖZELLİKLERİ


Özet Görüntüleme: 643 / PDF İndirme: 1552

Yazarlar

  • Beste ÇOK Dr. Öğr. Üyesi., Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları, beste.cok@dpu.edu.tr , Kütahya, Orcıd No: 0000 0002 8608 4879, Araştırma makalesi

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.136

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı, minyatür, batı sanatı, üslup

Özet

Osmanlı’dan bizlere armağan kalan minyatür sanatının, zamanla özgün Osmanlı minyatür sanatı halini almasıyla birlikte, minyatür sanatı, özellikle istenen konunun olduğu gibi resmedilmiş olması bakımından tarihi belge niteliği de taşımaktadırlar. Söz konusu minyatürlerde sarayda yapılan düğün, sünnet törenleri, tahta çıkış sahneleri, av sahneleri, ordunun sefer sahneleri ile padişahların zaferleri, eğlence sahneleri v.b. konular ile gündelik yaşantıları da yansıtarak, saray hayatını da bizlere aktarmış olmaları bakımından da son derece önemlidirler. Osmanlı padişahlarının himayesinde genel hatları itibariyle de saraya bağlı olarak gelişen minyatür sanatının, İstanbul’un fethinden öncesi ve sonrası olarak iki farklı üslup geliştirdiği dönemin eserleri incelendiğinde, gayet net bir biçimde takip edilebilmektedir. Özellikle İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in Saraya İtalya’dan sanatçılar davet etmesiyle beraber, dönemin Osmanlı minyatür ressamlarını (nakkaşlarını) da oldukça etkilemiştir. Avrupa'dan saraya getirilen bu sanatçılar, Fatih döneminde adeta yeni bir soluk getirerek, batının var olan resim sanatından etkileşimler, üslup açısından ilerleyen zamanlarda fazla etkin olmamakla birlikte, Osmanlı minyatürlerinde, Avrupalı ressamların taşımış oldukları batı etkilerini bir arada izlemeyi mümkün kılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-12-15

Nasıl Atıf Yapılır

ÇOK, B. (2021). OSMANLI MİNYATÜR SANATININ ÜSLUP ÖZELLİKLERİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 13, 120–142. https://doi.org/10.51293/socrates.136

Sayı

Bölüm

Makaleler