COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞİŞEN MODA EĞİLİMLERİ


Özet Görüntüleme: 274 / PDF İndirme: 228

Yazarlar

  • Hilal KARACA Sanatta Yeterlilik Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı, hilalkaraca@yahoo.com, İzmir/Türkiye ORCID ID: 0000-0002-6408-1714
  • Selda KOZBEKÇİ AYRANPINAR Doç., Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı Başkanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, skozbekci@gmail.com, İzmir/Türkiye ORCID ID: 0000- 0003-1031-9667

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.82

Anahtar Kelimeler:

Moda Eğilimleri, Covid 19, Sürdürülebilirlik, Hazır Giyim Sektörü

Özet

Tekstil ve moda sektörü yaşanan sosyolojik, politik, psikolojik, ekonomik ve çevresel faktörler gibi birçok olay karşısında değişim göstermektedir. Modayı etkileyen faktörlerden biri de yaşanan büyük salgınlardır. Günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, hazır giyim perakende sektörünün 2020-2021 moda eğilimlerinde de değişiklikler yaratmıştır. Moda sektörünü oluşturan birçok üretim ayağı iyi ya da kötü yönde etkilenirken, kullanılan kumaşların yapısı ve kalitesi, model kesimleri, sezon renk seçimleri de bu etkiler doğrultusunda belirlenmiştir. Çalışmada tarihsel süreç içerisinde yaşanan salgınlar ve günümüz Covid19 pandemisinin değişen moda eğilimlerinde nasıl rol aldığı aktarılmış, geçmişte yaşanmış birçok salgının moda üzerindeki etkilerinin ışığında, yeni sezon koleksiyonları hazırlanırken kullanılan kumaşların ve model (kalıplarının) kesimlerinin ne doğrultuda değişmiş olduğu incelenmiştir. Bunun yanı sıra bu süreçte doğaya artan ilgi ile birlikte birçok firmanın sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik çerçevesinde hareket etmesi üzerinde durulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

KARACA, H., & KOZBEKÇİ AYRANPINAR, S. (2021). COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞİŞEN MODA EĞİLİMLERİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, 78–94. https://doi.org/10.51293/socrates.82

Sayı

Bölüm

Makaleler