VARLIK YILLIKLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM SORUNLARINI ELE ALAN HİKÂYELER


Özet Görüntüleme: 130 / PDF İndirme: 47

Yazarlar

  • Mustafa ÖZCAN Prof.Dr. (Emekli), Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, mustafaozcanss@yahoo.com, Konya/Türkiye, ORCID: 0000-0002-6350-2580
  • Gülsün KOÇER Dr.Öğr.Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak., Türk Dili ve Edebiyatı, gkocer@erbakan.edu.tr, Konya/Türkiye, ORCID: 0000-0002-6350-2580

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.69

Anahtar Kelimeler:

Varlık Yıllıkları, Türk Hikâyesi, Eğitim

Özet

Yayın hayatındaki yerini 1933’ten günümüze kadar koruyan Varlık dergisi Türk basın tarihinin en saygın edebiyat dergilerinden biridir. Varlık dergisi ve sonradan kurulan Varlık Yayınevi pek çok açıdan edebiyat dünyasına katkıda bulunmuştur. Bu katkıların önemlilerinden biri de Varlık yıllıklarıdır. Varlık’ın ilk yıllığı 1960 yılında çıkmıştır. 1977 yılı da dâhil olmak üzere yayımlanan yıllıklarda hikâyeler bölümü vardır. 1978 yılı ve sonrası yılların yıllıklarında telif hikâyeler içeren bölüm kaldırılmıştır. 1960-77 yılları arasında Varlık yıllıklarında toplam 438 hikâyeye yer verilmiştir. Tespit edilebildiği kadarıyla bu hikâyelerden 27 tanesi eğitim meselesi etrafında şekillenmiştir. Söz konusu hikâyelerde genellikle öğretmenlerin problemleri anlatılmış, 1960-1970’li yılların eğitim anlayışı ve hem öğretmenler hem de öğrencilerin sorunları gözler önüne serilmiştir. Çalışmanın amacı 1960-1977 yılları arasında Varlık yıllıklarında yer alan hikâyeleri tanıtmak ve bu hikâyelerden eğitim konusunu ele alanları değerlendirmektir. Bu sayede dönemin hem edebî eğilimleri hem de hikâyelere yansıdığı kadarıyla eğitim meseleleri gözler önüne serilmiştir. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi kapsamında değerlendirilen doküman analiziyle yapılandırılmıştır.

Yayınlanmış

2021-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZCAN, M., & KOÇER, G. (2021). VARLIK YILLIKLARINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM SORUNLARINI ELE ALAN HİKÂYELER. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, 45–77. https://doi.org/10.51293/socrates.69

Sayı

Bölüm

Makaleler