STEREOMETRİDEN DAHA YÜKSEK ZORLUK DERECESİ PROBLEM ÇÖZME DENEYİMİNDEN


Özet Görüntüleme: 19 / PDF İndirme: 1

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10897026

Anahtar Kelimeler:

Düzlem, küre, yarıçap, alan

Özet

Lise matematik dersinin stereometri bölümünün öğretiminde uzaysal şekillerin öğretiminde öğrencilerin çözmekte zorlandıkları sorular bulunmaktadır. Makalemizde bu tür iki soruyu inceledik. Aynı r yarıçapına sahip dördüncü top masanın üzerine güvenli bir şekilde dokunarak yerleştirilir ve aynı yarıçapa sahip beşinci top, açtıkları deliğin üzerine yerleştirilir. Beşinci topun tepesinden masa düzlemine kadar olan mesafeyi bulmanız gerekiyor. Her biri diğer üçüne dokunacaq yerleştirilmiş dört eşit küreyle çevrelenmiş bir koninin kesitinin tepe açısını belirleyin.

Referanslar

Антонов Н.П., Выгодский М.Я., Никитин В.В., Санкин А.И. (1964). Сборник задач по элементарной математике.

К.П.Иванов. (1996). Сборник задач по элементарной математике для абитуриентов.

И.Габибов, Р.Меликов. (2011). Инженерная графика.

Б.Г.Жирных, В.И.Серегин. (2015). Начертательная геометрия.

Quliyev, Ə.A. (2010). Həndəsə məsələləri.

Quliyev, Ə.A. (1992). Həndəsi cisimlərin həcminin və səthi sahəsinin öyrənilməsi metodikası.

Лидский, В.Б. (1970). Задачи по элементарной математике.

Шахно, К.У. (1969). Сборник задач по элементарной математике повышенной трудности.

Ваховский, Е.Б., & Рывкин, А.А. (1986). Задачи по элементарной математике повышенной трудности.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-29

Nasıl Atıf Yapılır

MEMMEDOVA, K., ASGAROV, A., & SEYİDOVA, M. (2024). STEREOMETRİDEN DAHA YÜKSEK ZORLUK DERECESİ PROBLEM ÇÖZME DENEYİMİNDEN. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(39), 80–84. https://doi.org/10.5281/zenodo.10897026