SERGİLEME TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR


Özet Görüntüleme: 89 / PDF İndirme: 56

Yazarlar

  • Cumhur COŞKUN Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10118254

Anahtar Kelimeler:

Sergileme Tasarımı, Etkileşimli Sergiler, Yenilikçi Sergileme Yaklaşımları, Dijital Teknolojiler

Özet

Müzeler ve sanat galerileri, yalnızca sanatı temsil etmenin yeni yollarını keşfetmek için değil, aynı zamanda sergilenen eserlere daha fazla kişinin ilgisini arttırmak, birden fazla insan duyusunu birleştirmek ve canlandırmak için çoğunlukla ön planda olmuştur.

Teknolojinin müzelerde kullanılmaya başlamasıyla birlikte insanların gündelik hayat ve ritimleri içerisinde birçok teknolojik ürün ve hizmetlerle yaşadığı deneyimlerin sergileme ortamlarına da taşındığını görmek mümkündür. Bu deneyimin kullanılan etkileşimli öğelerle nasıl bir ilişki oluşturduğu ise etkileşim tasarımın  böylece sergileme tasarımınında işlevselliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma da sergileme tasarımında yenilikçi yaklaşımlardan bahsedilirken teknoloji kullanımından ve bunun yansımalarından örnekler üzerinden sıkça bahsedilirken sadece teknolojinin sergileme tasarımını yenilikçi kıldığından bahsedilmemiştir. Günümüzde sanat yapıtının ana fikri, izleyicinin sanatla etkileşimini sağlamaktır. İzleyicinin sanat eserine katılımının sağlaması, katılım faaliyetinin sanat eserinin bir parçası olması şeklinde de gerçekleşmektedir. Bu tarz etkileşimli uygulamalarda sanatın tamamen dijital olması da gerekmemektedir.

Yapılan araştırmada müzelerde gerçekleşen sergileme tasarımları belirlenen örnekler üzerinden nitel araştırma yöntemi kullanarak incelenmiştir.  Geleneksel sergileme anlayışının teknoloji ve toplum beklentilerinin değişmesiyle bir dönüşüme uğradığı görülmektedir. Bilgi teknolojileri daha uygun fiyatlı hale geldikçe, müzelerde yeni teknolojilerin entegrasyonu için çalışmalar yapmakta, sergileme yöntem ve tasarımlarında değişikliklere devam etmektedir.

 

Referanslar

Acar, A. (2017). Müze ve Sergilemelerde Etkileşimli Tasarım Çözümleriyle Bilgiyi Görselleştirmek. Hacettepe Sanat Yazıları, 36, s. 139-155.

Ahmed, S. U. (2018). Interaction and Interactivity: In the Context of Digital Interactive Art Installation. Masaaki Kurosu (Ed.). Human-Computer Interaction. Interaction in Context, s. 241-257. Las Vegas, Springer International Publishing.

Alloway, L. (1996). The great curatorial dim out. Greenberg, R., Ferguson, B.W., Nairne, S. (Ed.). In Thinking about exhibitions, s. 221-230. London, Routledge Press.

Clintberg, M. (2014). Where publics may touch: Stimulating Sensory Access at the National Gallery of Canada. The Senses and Society, 9(3), 310–322. https://doi.org/10.2752/174589314x14023847039755

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D. (2007). About Face 3: The Essentials of Interaction Design. Indianapolis: Wiley Publishing.

Edmonds, E. (2011). Interacting: Art, Research and the Creative Practitioner. Linda Candy, Ernest Edmonds (Ed.). Interactive Art, s. 18–32. Oxfordshire, Libri Publishing.

Foster, H. (2006). The Bauhaus Idea in America. Achim Borchardt-Hume (Ed.). Albers and Moholy-Nagy: From the Bauhaus to the New World Connecticut: Yale University Press.

Garrett, James Jesse. (2010). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond. California, New Riders Press.

Grunenberg, C. (2017). Modern Sanat Müzesi. Ali Altun (Ed.). Tarih Sahneleri Sanat müzeleri 2 Müze ve eleştirel düşünce, s. 22-22. İstanbul, İletişim Yayınları.

Harris, Shane. (2013). The Cowboy of the NSA. Foreign Policy Magazine. Erişim: 20.04.2018. http://foreignpolicy.com/2013/09/09/the-cowboy-of-the-nsa/.

Hegenbart, S. (2016). The Participatory Art Museum: Approached from a philosophical perspective. Royal Institute of Philosophy Supplement, 79, 319–339. https://doi.org/10.1017/s1358246116000400

Howes, D. (2014). Introduction to sensory museology. The Senses and Society, 9(3), 259–267. https://doi.org/10.2752/174589314x14023847039917

Huyssen, A. (2017). Bellek Yitiminden Kaçış: Kitle İletişim Aracı Olarak Müze. Ali Altun (Ed.). Tarih Sahneleri Sanat müzeleri 2 Müze ve eleştirel Düşünce, s. 22-22. İstanbul, İletişim Yayınları.

Kaganskiy, J. (2015). A new unity: celebrating the potential of artist-led innovation. Digital Revolution, s. 46-59. London, Barbican Press.

Kaczowka, A., Higuera, J. C., Howard, M., Borsari, N. G. (2017). Interactive Activities for the Worcester Art Museum. Erişim: 24.04.2019. https://digitalcommons.wpi.edu/iqp-all/1556.

Locker, P. (2011). Basics Interior Design 02 Exhibition Design. Lausanne, Ava Publishing Sa.

Papagiannis, H. (2017). Augmented Human. California, O’Reilly Media Press.

Tate (2023) Digital Art. Erişim: 10.09.2023. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/d/digital-art

Vermeeren, A., Shih, H. C., Laan, R. (2018). Designing Trajectories of Experiences: In Museums, Around Museums, or Including Museums. Arnold Vermeeren, Lica Calvi, Amalia Sabiescu (Ed.). Museum Experince Design Crowds, Ecosystems and novel Technologies, s. 301-324. Cham, Springer International Publishing.

Görsel 1. Oldenburg Sokak Sergisi, 1961. cdn.nybooks.com. (Erişim Tarihi: 06.05.2020)

Görsel 2. Expose: My Favourite Landscape Sergisi Katılımcı Çocuklar Tarafından Belirlenen Eserler. editie1.kmmexpose.nl 74 (Erişim Tarihi: 11.09.2020)

Görsel 3. Jorvig Viking Müzesi. https://www.dayoutwiththekids.co.uk/.(Erişim Tarihi: 12.09.2020)

Görsel 4. Erimtan Müzesi, Koku Sergisi. www.erimtanmuseum.org

Görsel 5. Reusable Universes. Shih Chieh, 2017. www.worcesterart.org. (Erişim Tarihi: 10.05.2020)

Görsel 6. Reusable Universes. Shih Chieh, 2017. www.worcesterart.org. (Erişim Tarihi: 10.05.2020)

Görsel 7. Chris Milk, Mabede İhanet, 2012. andrewcarr102.wordpress.com (Erişim Tarihi: 06.03.2020)

İndir

Yayınlanmış

2023-11-15

Nasıl Atıf Yapılır

COŞKUN, C. (2023). SERGİLEME TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(35), 1–12. https://doi.org/10.5281/zenodo.10118254