SERAMİK TAMİRCİLİĞİ


Özet Görüntüleme: 83 / PDF İndirme: 51

Yazarlar

  • Füsun ÇÖVENOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8268088

Anahtar Kelimeler:

Seramik, Tamir, Tamirci, Konservasyon, Restorasyon

Özet

Kilden şekillendirilerek ateşle mukavemet kazandırılan seramik ürünlerin onarımını yapan meslek grubu, tarihte seramik tamirciliği adıyla anılmaktadır. İnsanoğlunun ihtiyaçları doğrultusunda farklı kullanım alanları için binlerce yıldır üretimleri devam eden seramik ürünler, çeşitli etkenlerin sebep olduğu korozyon, aşınma, çatlama, kırılma gibi istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalırlar. Seramik objelerin tamir edilmesi, seramik üretim geleneğinin kendisi kadar eskidir. Üretimleri uzun süreç gerektiren ve zahmetli olan bu değerli eşyaların zarar gördükten sonra yeniden değerlendirilebilmeleri için binlerce yıldır çeşitli onarım uygulamalarının denendiği bilinmektedir. Seramik ürünlerde oluşmuş hasar onarımlarının, ne zaman yapılmaya başlandığına dair veri sunan en önemli kaynak ise arkeolojik buluntulardır. Farklı malzemelerden yapılan diğer ev eşyalarının yanı sıra seramik kapların tamiri de antik çağlardan günümüze kadar yaygın bir şekilde devam etmektedir. Bu çalışmada; seramik kap tamirinin tarihsel süreçteki uygulama çeşitlerine kısaca değinilerek, seramikleri onaranların kimler olduğuna dair bilgileri yazılı literatürden ya da bilgi aktarımı yapan farklı sanat nesnelerinden edinebilmekteyiz. Seramik onarımı ve seramik tamirciliği hakkında yapılan literatür araştırmasından elde edilen veriler doğrultusunda geleneksel yöntemlerden, teknoloji ve uzmanlık gerektiren bir meslek grubu haline dönüşümü, gelişimi ve günümüz koruma ideolojisiyle bağlantısı üzerine bir araştırma yürütülmüştür. Bu araştırma, seramik tamirciliğinin tarihsel gelişimini inceleyerek bir zanaat kolundan, koruma bilinci ve uluslararası kurallar çerçevesinde bilimsel eğitim almış Konservatör-Restoratör mesleğine evrilmesini aktarmayı amaçlamıştır.

Referanslar

Ancient Chinese porcelain repair craftsmanship preserves history, memories. (2022, August 2). news.cgtn.: https://news.cgtn.com/news/2022-08-02/Porcelain-repair-craftsmanship-preserves-history-memories-in-China-1cafTL2kFLq/index.html adresinden alındı

Archive for March. (2010, Mart 26). 2023 tarihinde andrewbaseman: http://blog.andrewbaseman.com/?m=201003&paged=2 adresinden alındı

Beaudoin, M. A. (2017). Repairing a Break with the Past: Considering Eighteenth-and Nineteenth-Century Ceramic Repair in Newfoundland and Labrador. International Journal of Historical Archaeology, 21(3), s. 755-771.

Bilde, P. G. (2012). Ancient Repairs on Pottery from Olbia Pontica. American Journal of Archaeology, 116(3), s. 461-481.

de Lapérouse, J. F. (2020). Ceramic musealization: how ceramics are conserved and the implications for research. Archaeological and Anthropological Sciences, 12(8), s. 166.

Dooijes, R. N. (2009). academia. Haziran 7, 2023 tarihinde Ancient repairs in archaeological research: a Near Eastern perspective: https://www.academia.edu/13881283/Ancient_repairs_in_archaeological_research_a_Near_Eastern_perspective adresinden alındı

Garachon, I. (2010). Old repairs of china and glass. The Rijksmuseum Bulletin, 58(1), s. 34-55.

Gedük, S. (2022). Topkapı Sarayı Müzesi Çin Porselenleri Koleksiyonu Üzerinde Yapılmış Osmanlı Onarımları. Unımuseum, 5(2), s. 76-83.

Hoppenbrouwers, R. (2012). Conservation-Restoration education and the development of the profession. journals.openedition: https://journals.openedition.org/ceroart/3283 adresinden alındı

Hsieh, J. (2016). The practice of repairing vessels in ancient Egypt: methods of repair and anthropological implications. Near Eastern Archaeology, 79(4), s. 280-283.

İlhan, S. (2015, Haziran 20). Yeni Kapitalizim ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s. 313-328. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4763/65451 adresinden alındı

Industrial Revolution. (2023, Haziran 8). britannica: https://www.britannica.com/event/Industrial-Revolution adresinden alındı

Kaktins, M. Z. (2019). “Take an Ounce of Suffolk Cheese”: Home Repair of Eighteenth Century Ceramics at Ferry Farm, George Washington’s Boyhood Home. Northeast Historical Archaeology, 48(1), 7., s. 96-110.

Kuettner, A. R. (2016). Simply Riveting: Broken and Mended Ceramics . Ceramics in America , s. 122-140.

Lapérouse, J.-F. d. (2020, Temmuz 14). Ceramic musealization: how ceramics are conserved and the implications for research. Archaeological and Anthropological Sciences .

The Met. (Tarih yok). Mayıs 27, 2023 tarihinde metmuseum: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/196563 adresinden alındı

Miller G., B. E. (2016). Repaired Chinese Porcelain Saucer. chipstone: https://chipstone.org/article.php/744/Ceramics-in-America-2016/A-Harry-A.-Eberhardt-Repaired-Chinese-Porcelain-Saucer adresinden alındı

Miller, G. B. (2016). Repaired Chinese Porcelain Saucer. 2023 tarihinde chipstone: https://www.chipstone.org/article.php/744/Ceramics-in-America-2016/A-Harry-A.-Eberhardt-Repaired-Chinese-Porcelain-Saucer adresinden alındı

Oktay, S. T. (2020, Aralık 31). Kültürel Miras Alanlarının Korunması ve Afet Yönetimi İlişkisi. Resilience, s. 305-321.

The New York Ceramics & Glass Fair. (2017, Ocak 21). 2023 tarihinde http://blog.andrewbaseman.com/?pu003d12298&paged=22 adresinden alındı

İndir

Yayınlanmış

2023-08-21

Nasıl Atıf Yapılır

ÇÖVENOĞLU, F. (2023). SERAMİK TAMİRCİLİĞİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(32), 1–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.8268088