OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI İDARİ SORUNLARIN İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 253 / PDF İndirme: 263

Yazarlar

  • Ender ÖZEREN Öğretim Görevlisi Dr., Dicle Üniversitesi Çermik Meslek Yüksekokulu, enderozeren@gmail.com, ORCID: 0000- 0003- 4605-8120
  • Gazi COŞKUN Öğretmen, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, gazibey1987@gmail.com, ORCID: 0000-0002-8626-3076
  • Salih ALDEMİR Öğretmen, Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü, salihaldemir44@hotmail.com, ORCID: 0000-0001-6575-8558
  • Bilal TUNÇ Öğretmen, Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, tunc_bilal@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-6509-4410

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.260

Anahtar Kelimeler:

Okul, Okul Yönetimi, Okul Yöneticisi, İdari Sorunlar

Özet

Araştırmada sürecinde okul yöneticilerinin okul yönetiminde karşılaştıkları idari sorunların neler olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya ilinde bulunan okul yöneticileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrende bulunan okullarda görev yapan okul yöneticileri arasından “Kolayda Örnekleme” yöntemi ile saptanmış 115 okul yöneticisi oluşturmaktır. Araştırmanın amaçları doğrutusunda verilerin toplanması için “İlköğretimde Karşılaşılan İdari Sorunlar Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte öğrencilerden, velilerden, personelden, eğitim-öğretim hizmetlerinden, idari ve genel hizmetlerden ve maddi hizmetlerden kaynaklanan sorunların tespitine yönelik maddelerden oluşmaktadır. Belirtilen ölçek ile toplanan veriler parametrik testlerle analiz edilmiştir. Araştırmada Malatya ilinde bulunan okullarda görev yapan okul yöneticilerinin görüşlerine göre okullarda kaynak yetersizliği, araç-gereç ve teknoloji yetersizliği, derslik sayısı yetersizliği ve ücretlerin yetersizliği konularında sorunlar olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında araştırmada okul yöneticilerinin eğitim durumuna göre “Öğrenciden Kaynaklanan Sorunlar” ve “Velilerden Kaynaklanan Sorunlar” boyutlarında, görev değişkenine göre ise “Personelden Kaynaklanan Sorunlar” boyutunda anlamlı farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-10

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZEREN, E., COŞKUN, G., ALDEMİR, S., & TUNÇ, B. (2022). OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL YÖNETİMİNDE KARŞILAŞTIKLARI İDARİ SORUNLARIN İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 17, 86–100. https://doi.org/10.51293/socrates.260

Sayı

Bölüm

Makaleler