DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİME TARİHSEL BİR BAKIŞ İLE GELECEK EĞİLİMLER


Özet Görüntüleme: 460 / PDF İndirme: 875

Yazarlar

  • Günseli GÜMÜŞEL1 Öğretim Görevlisi Dr., Atılım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümü, Ankara/Türkiye, Orcid ID: 0000-0001-8068-4294, gunseli.gumusel@atilim.edu.tr
  • Hüseyin DÖLEN Koordinatör/MOODLE Sistem Yöneticisi, Atılım Üniversitesi, Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Koordinatörlüğü, Ankara/Türkiye, Orcid ID: 0000-0002-3713-0947, huseyin.dolen@atilim.edu.tr

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.191

Anahtar Kelimeler:

adaptif öğrenme, harmanlanmış öğrenme, pandemide eğitim, tersyüz edilmiş öğrenme, uzaktan eğitim, uzaktan eğitim tarihi

Özet

Yüzyılımızın toplumu bir bilgi toplumudur. Bilgiye hızlı ulaşmanın yanı sıra bu eylemin hangi yöntemle güvenilir ve işlevsel biçimde gerçekleştirileceği de önem kazanmıştır. Eğitim alanında istenilen bilgiye etkin şekilde ulaşmak uzaktan eğitim uygulamaları ile mümkün olmaktadır. Tüm dünyanın gündeminde olan COVID-19 pandemisi ile birlikte hiç olmadığı kadar fazla ihtiyaç duyulan uzaktan eğitim uygulamalarının geçmişi resmi kaynaklara göre 19. yüzyıla dayanırken, alternatif kaynaklar uzaktan eğitim fikrini yazının bulunduğu çağlara kadar götürebilmektedirler. Erken uygulamalarda çeşitli sebeplerle yüz yüze eğitim hakkını kullanamayanlara eğitimin ulaştırılması gereği ve sorumluluğuyla ortaya çıkan uzaktan eğitim, değişen koşullar, ihtiyaçlar ve küreselleşmenin de etkisiyle, sadece dezavantajlı gruplar tarafından değil toplumun tüm kesimlerince aktif şekilde kullanılan bir ana eğitim sistemi halini almıştır. Önceleri mektupla, radyo ve televizyonla yapılan uzaktan eğitim, internetin yaygın kullanımı ve eğitim teknolojilerindeki gelişmelerle yardımcı veya tamamlayıcı bir eğitim-öğretim yöntemi olmaktan çıkmış; devletlerin de üzerinde planlamalar ve yatırımlar yaptığı bir eğitim aktivitesi haline gelmiştir. Çalışmamızda uzaktan eğitim fikrinin ve uygulamalarının dünya tarihindeki seyri örnek devletlerin çalışmalarıyla ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye’deki uzaktan eğitim uygulamalarının gelişimi üzerinde durulacaktır. Böylece ülkemizin küresel uzaktan eğitim çalışmalarında geçirdiği aşamalar, mevcut durumu ve geleceği analiz edilerek daha iyi anlaşılmaya çalışılacaktır

İndir

Yayınlanmış

2022-03-10

Nasıl Atıf Yapılır

GÜMÜŞEL1, G., & DÖLEN, H. (2022). DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE UZAKTAN EĞİTİME TARİHSEL BİR BAKIŞ İLE GELECEK EĞİLİMLER . Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 15, 152–166. https://doi.org/10.51293/socrates.191

Sayı

Bölüm

Makaleler