PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN TRAVMAYA MÜDAHALE BECERİSİ


Özet Görüntüleme: 659 / PDF İndirme: 584

Yazarlar

  • Dr. Metin TAYTAŞ Dr. Metin TAYTAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı, Hüsrev Paşa İlkokulu, Van, Turkey, ORCID ID: 0000-0003-3585- 7357, E-mail: metintaytas@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.207

Anahtar Kelimeler:

Psikolojik Danışman, travma, müdahale becerisi

Özet

Travmaya maruz kalmış̧ bireylere yardım etme konusunda danışmanların psikolojik danışmanlık becerilerinin yanı sıra travma ile çalışma yeterliğine sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı da psikolojik danışmanların travmaya müdahale becerilerini ölçmektir. Söz konusu çalışmaya Türkiye genelinden 265 psikolojik danışman (127 kadın, 138 erkek) gönüllü olarak katılmıştır. Psikolojik danışmanların travmaya müdahale becerileri demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırma, genel tarama yöntemine göre yürütülmüştür. Verilerin toplanması için araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Taytaş (2021) tarafından geliştirilen “Psikolojik Danışmanların Travmaya Müdahale Becerisi Ölçeği” (PDTMBÖ) kullanılmıştır. Ankete cevaplayıcı olarak katılacak psikolojik danışmanların verileri SPSS 24 programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik danışmanların travmaya müdahale becerisi ölçeğinden aldıkları ortalama puan 8.78 (Ss = 6.33)’dir. Yapılan analizler sonucunda psikolojik danışmanların travmaya müdahale becerilerinin cinsiyete ve meslekte çalışma süresine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür

İndir

Yayınlanmış

2022-03-10

Nasıl Atıf Yapılır

TAYTAŞ, D. M. (2022). PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN TRAVMAYA MÜDAHALE BECERİSİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 15, 210–231. https://doi.org/10.51293/socrates.207

Sayı

Bölüm

Makaleler