CEZA VE TUTUK EVİ SAĞLIK HİZMETLERİ; CEZAEVİ HEMŞİRELİĞİ


Özet Görüntüleme: 1059 / PDF İndirme: 735

Yazarlar

  • Mehtap Budak Uzm.Hemş., Sivas Numune Hastanesi, Sivas/Türkiye, mehtapbudak58@hotmail.com,0000-0003-3106-3701
  • Bahar TÜRKMENOĞLU Öğr.Gör., Cumhuriyet Üniversitesi, Hafik Kamer Örnek MYO, Sivas/Türkiye, baharturkmenoglu@cumhuriyet.edu.tr,0000-0001-5631-3215
  • Nuran GÜLER Prof.Dr.Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sivas/Türkiye, nguler@yahoo.com.tr, 0000-0001-8703- 3494

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.287

Anahtar Kelimeler:

Cezaevi, Tutuklu, Sağlık Bakım Hizmetleri, Halk Sağlığı Hemşireliği

Özet

Cezaevleri, bireylerin çevresinde bulunan kişileri ve koşulları seçemediği, yaşamlarını tüm yönleriyle geçirdikleri ve çoğunlukla önemli sağlık sorunlarının eşlik ettiği toplu yaşam alanlarıdır. Cezaevi ortamında düzen, kontrol ve disiplin önceliklidir ve bu ortamlardaki sağlık bakımının geliştirilmesi gerekir. Ayrıca yaşamın bazı dezavantajlı dönemlerinde mahkum olarak bulunmak dönemin beraberinde getirdiği sorunların yanında cezaevlerinde bulunmanın neden olduğu bir takım fiziksel, sağlık, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları da barındırmaktadır. Bu sağlık sorunlarının yaygınlığı, birincil, ikincil ve üçüncül sağlık bakım hizmetlerinin bütüncül olarak sunulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda bütün cezaevleri, hem dezavantajlı gruplar için hem de tüm mahkumlar için onların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan sağlık hizmetleri sunar. Cezaevi mahkumlarının ihtiyaç duyduğu bütüncül bakım, bu alanda uzmanlaşmış bir ekip ile işbirliği ve multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülebilir. Bu ekip içerisinde cezaevi hemşireleri genellikle sağlık gereksinimi olan mahkumların ulaşabileceği ilk sağlık profesyoneli olup mahkumların sağlığının geliştirilmesinde, fiziksel ve ruhsal sorunlarının belirlenmesinde ve önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Cezaevi hemşireliği benzersiz bir uzmanlık alanıdır. Cezaevlerinde birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları olarak ceza ve tutukevi hemşireleri sağlıklı yaşam biçimi davranışları için sağlık eğitimi ve sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini planlayarak yürütebilir, planlı bakımın etkinliğini değerlendirebilir, koruyucu sağlık uygulamalarına teşvik edebilirler. Cezaevi ortamının özel bir alan olması ve bu alanda yaşamanın getirdiği ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarının oluşumunun, tespitinin ve tedavisinin de bu alana özgü olması nedeniyle cezaevi hemşireliğinin tüm yönleriyle ele alınması ve tartışılması önemlilik arz etmektedir.

İndir

Yayınlanmış

2022-08-10

Nasıl Atıf Yapılır

Budak, M., TÜRKMENOĞLU, B., & GÜLER, N. (2022). CEZA VE TUTUK EVİ SAĞLIK HİZMETLERİ; CEZAEVİ HEMŞİRELİĞİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 20, 108–122. https://doi.org/10.51293/socrates.287

Sayı

Bölüm

Makaleler