İZNİK MÜZESİ’NDEKİ OSMANLI SİKKELERİNDEN ÖRNEKLER


Özet Görüntüleme: 357 / PDF İndirme: 767

Yazarlar

  • Aliye YILMAZ Öğretim Görevlisi, Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, email: 2006aliye@gmail.com, Orcid No: 0000-0001-8542-1581. Araştırma Makalesi.

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.114

Anahtar Kelimeler:

Osmanlı Sikkeleri, İznik Müzesi, darphane, para, nümismatik

Özet

İslami ülkelerde hükümdarların tahta çıktıklarında kendi istekleri doğrultusunda bastırdıkları sikkeler araştırmacılar için darp edildiği dönemi yansıtan objektif belgelerdir. İktidarın gücünün anlaşıldığı sikkeler aynı zamanda ekonomik bir belge niteliğindedir. Altın, gümüş, bakır ve nikel malzemeden darp edilen bu sikkeler Osmanlının ekonomik durumunun belgesi niteliğindedir. Geniş bir sikke yelpazesine sahip Osmanlıda sikkeler birçok darphanede basılmıştır. Osmanlıda sikke darbında, ilk sikke basımından kullanılan çekiçle sikke darbı, daha sonra geliştirilen rakkas makinesinin kullanımı ve son olarak Osmanlı topraklarına getirilen otomatik darp makineleri tercih edilmiştir. Farklı kıtalara yayılan Osmanlı devleti her fethettiği topraklardaki darphanelerde (veya darphane kurarak) sikke darp ettirmiştir. Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren bünyesindeki sultanlar, fetret devri şehzadeleri ve diğer beyliklerle ortak basılan sikkelerle birlikte geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bu çalışmada İznik Müzesi’nde yer alan 4200 Osmanlı sikkesinden her bir sultana ait 25 farklı örnek eklenmiştir. Bu örneklerin seçilmesinde sultanların sikkelerinden birer örnek seçilerek katalog oluşturulmuştur. Katalog kısmında kronolojik olarak sıralanan sikkeler; fotoğraf, çizim, bilgi, yazı ve süslemeleriyle birlikte verilerek sikkelerin değerlendirilmesi yapılmıştır. İncelenen sikkelerin nümismatik alanında yapılacak çalışmalara katkı sunması amaçlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-10-15

Nasıl Atıf Yapılır

YILMAZ, A. (2021). İZNİK MÜZESİ’NDEKİ OSMANLI SİKKELERİNDEN ÖRNEKLER. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 12, 1–21. https://doi.org/10.51293/socrates.114

Sayı

Bölüm

Makaleler