TÜRKİYE’DE KUR, FİYAT VE DIŞ TİCARET HACMİ İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI


Özet Görüntüleme: 136 / PDF İndirme: 97

Yazarlar

  • Mehmet AYDINER Dr. Öğr. Üyesi, A.Adnan Menderes Üniversitesi, AİF, İktisat Bölümü, maydiner@adu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-9385-5045

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.94

Anahtar Kelimeler:

Kur, Fiyat, İhracat, İthalat, ARDL

Özet

Bu çalışmada reel kur, fiyat ve kur oynaklığının Türkiye’nin dış ticaret hacmine etkisi araştırılmıştır. 2009 yılı Ocak ayı ile 2021 yılı Haziran ayı dönemini kapsayan çalışmada değişkenler farklı düzeylerde durağan olduklarından ARDL Sınır Testi yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlar bahsi geçen dönem için kur, fiyat ve kur oynaklığının Türkiye’nin ihracatına anlamlı bir etkisi olmadığını gösterirken, bu değişkenlerden sadece reel döviz kurunun Türkiye’nin ithalatına anlamlı etkisi bulunduğunu göstermektedir. Döviz kurunun ithalat üzerindeki etki oldukça düşüktür. Döviz kurundaki % 1 değişimler ithalat hacmini % 0.3 değişime sebep olmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

AYDINER, M. (2021). TÜRKİYE’DE KUR, FİYAT VE DIŞ TİCARET HACMİ İLİŞKİSİ: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, 110–123. https://doi.org/10.51293/socrates.94

Sayı

Bölüm

Makaleler