TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI TARAFINDAN UYGULANAN MURABAHA İŞLEMLERİNİN TMS/TFRS VE FFMS KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ


Özet Görüntüleme: 204 / PDF İndirme: 314

Yazarlar

  • Servet SAY Dr. Öğretim Görevlisi, Selçuk Üniversitesi, servetsay@selcuk.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4216-6650
  • Fırat KINALI Öğretim Görevlisi, Selçuk üniversitesi, firatkinali@selcuk.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4908-4351

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.101

Anahtar Kelimeler:

Katılım Bankası, Murabaha, Türkiye Muhasebe Standartları, Faizsiz Finans Muhasebe Standartları

Özet

Bu çalışmada faizsiz finansal sistemin araçlarından bir tanesi olan murabaha işlemlerinin muhasebeleştirmesine yönelik uygulamalara yer verilmiştir. Buradan hareketle ilk bölümde Türkiye’de katılım bankacılığı uygulamalarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde murabahanın tanımı, murabahanın aşamaları, tarafları ve türleri anlatılmış, murabaha ile krediler arasındaki farklılıklara değinilmiştir. Ayrıca murabaha işlemlerinin TMS/TFRS ve FFMS kapsamında karşılaştırılması yapılmıştır. Üçüncü bölümde murabaha işlemlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü ve son bölümde ise murabaha işlemlerine ilişkin muhasebeleştirme örnekleri verilmiş ve yevmiye kayıtları yapılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2021-09-15

Nasıl Atıf Yapılır

SAY, S., & KINALI, F. (2021). TÜRKİYE’DE KATILIM BANKALARI TARAFINDAN UYGULANAN MURABAHA İŞLEMLERİNİN TMS/TFRS VE FFMS KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, 1–15. https://doi.org/10.51293/socrates.101

Sayı

Bölüm

Makaleler