MATEMATİK ALANINDA TANILANMIŞ ÖZEL YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME


Özet Görüntüleme: 41 / PDF İndirme: 16

Yazarlar

  • NUH ÖZBEY GAZİANTEP ŞAHİNBEY BELEDİYESİ BİLSEM

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10879071

Anahtar Kelimeler:

Matematiksel düşünme, matematik eğilimi, özel yetenek

Özet

Matematik alanında tanılanmış özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin matematik eğilimleri, eğitimciler ve araştırmacılar için önemli bir konudur. Bu çalışma, özel yetenekli öğrencilerin matematikle olan ilişkileri, matematiksel düşünme süreçleri ve matematikle ilgili tutumları üzerine yapılan bir değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Literatür taraması sonucunda elde edilen bulgular, özel yetenekli öğrencilerin genellikle matematikle olumlu bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Bu öğrenciler, matematikle ilgili konularda genellikle başarılı olmalarının yanı sıra, matematikle ilgili aktivitelerden keyif aldıklarını ve bu aktivitelerle zaman geçirmekten hoşlandıklarını ifade etmektedirler. Özel yetenekli öğrencilerin matematik problemlerini çözerken daha sistemli ve analitik bir yaklaşım sergiledikleri, soyut matematiksel kavramları daha hızlı kavrama ve uygulama yeteneklerinin daha gelişmiş olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca, bu öğrenciler matematikte karşılaştıkları problemleri çözerken genellikle alternatif çözüm yolları ararlar ve problemlere farklı açılardan yaklaşırlar, bu da karmaşık problemleri daha etkili bir şekilde çözmelerine olanak sağlar. Özel yetenekli ortaokul öğrencileri genellikle matematiği sıkıcı veya zorlayıcı bir konu olarak görmemekte, aksine ilgi çekici, zevkli ve heyecan verici bir alan olarak algılamaktadırlar. Bu öğrencilerin matematikle olan ilişkilerini desteklemek ve geliştirmek için öğretmenlerin, yaratıcı düşünme süreçlerini ve problem çözme becerilerini destekleyecek yöntemler kullanmaları önemlidir. Bu bağlamda, öğretmenler öğrencilerin matematikle olan ilişkilerini güçlendirmek için öğrencilerin ilgi alanlarına ve günlük yaşamlarına matematiksel bağlantılar kurabilecekleri örnekler sunabilirler. Ayrıca, öğretmenler, öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek için problem çözme stratejilerini öğretebilir ve onlara karmaşık problemleri çözerken nasıl sistemli bir yaklaşım sergileyeceklerini öğretebilirler. Bu yaklaşımlar, özel yetenekli ortaokul öğrencilerinin matematikle olan ilişkilerini güçlendirebilir ve matematik başarılarını artırabilir.

Referanslar

Aksoy, Ö. (2014). Üstün zekâlı ve normal öğrencilerin akademik öz yeterliklerinin karşılaştırılması. Journal of Gifted Education and Creativity, 1(1), 1-6.

Baş, T., Çamır, M. ve Özmaldar, B. (2008). Odak grubu çalışması. Ed. Baş, T. ve Akturan, U., Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Bowling, A. (2014). Research methods in health: Investigating health and health services. McGraw-Hill Education (UK).

Cai, J., Lew, H. C., Morris, A., Moyer, J. C., Fong Ng, S., & Schmittau, J. (2015). The development of students' algebraic thinking in earlier grades: A cross-cultural comparative perspective. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 37, 5-15.

Durik, A. M., Vida, M., & Eccles, J. S. (2006). Task values and ability beliefs as predictors of high school literacy choices: A developmental analysis. Journal of Educational Psychology, 98(2), 382-393.

Ernest, P. (2014). Teaching and learning mathematics. In mathematics for primary teachers (pp. 3-19). Routledge.

Richard, B., Sivo, S. A., Orlowski, M., Ford, R. C., Murphy, J., Boote, D. N., & Witta, E. L. (2021). Qualitative research via focus groups: Will going online affect the diversity of your findings? Cornell Hospitality Quarterly, 62(1), 32-45.

Caillaud, S., Nikos, K., & Doumergue, M. (2022). Designing focus groups. In The SAGE Handbook of Qualitative Research Design (pp. 684-699).

Robinson, J. (2020). Using focus groups. In Handbook of Qualitative Research in Education (p. 338).

Lobe, B., Morgan, D. L., & Hoffman, K. (2022). A systematic comparison of ın-person and video-based online ınterviewing. International Journal of Qualitative Methods, 21, 16094069221127068.

Renzulli, J. S., & Reis, S. M. (2011). Reforming gifted education: How can we ımprove ıdentification methods? Gifted Child Quarterly, 55(4), 269-282.

Silverman, L. K. (1993). The construct of mathematical giftedness. In K. A. Heller, F. J. Monks, R. J. Sternberg, & R. F. Subotnik (Eds.), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent (pp. 271-282). Oxford, England: Pergamon Press.

Sriraman, B. (2010). The characteristics of mathematical creativity. Mathematics Education, 2(1), 59-70.

Stewart, D. W., & Shamdasani, P. N. (1990). Focus groups: Theory and Practice. Sage Publications.

TDK. (2024). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/, 12.02.2024.

İndir

Yayınlanmış

2024-03-26

Nasıl Atıf Yapılır

ÖZBEY, N. (2024). MATEMATİK ALANINDA TANILANMIŞ ÖZEL YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(39), 41–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.10879071