YEŞİL ORDU CEMİYETİ'NİN KURULUŞU, KAPANIŞI VE MİLLİ MÜCADELEDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Özet Görüntüleme: 31 / PDF İndirme: 12

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10546521

Anahtar Kelimeler:

Yeşil Ordu, Cemiyet, Siyasi Cemiyetler, Millî Mücadele, Atatürk

Özet

Bu çalışmada 1920'de Millî Mücadele Dönemi'nde kurulan Yeşil Ordu Cemiyeti'nin kuruluşu, Millî Mücadele’deki etkisi ve kapanış sürecini incelenecektir. Cumhuriyetin henüz kurulmamış olduğu bu dönemde oluşturulan siyasi-askeri bir yapıya sahip olan cemiyet, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarını içermektedir. Millî Mücadele'nin başarılı olmasının o dönemde önemli kişiler tarafından Sovyet Rusya'nın desteğiyle bağlantılı olduğuna inanıldığı için Yeşil Ordu Cemiyeti kurulmuştur. Faaliyetlerine başladıktan bir süre sonra, cemiyet, dönemin çeşitli tehlikeli isimlerinin katılımıyla birlikte riskli bir oluşum olarak görülmeye başlanmıştır. Ayrıca, cemiyetin gizli bir yapıya sahip olması, halk arasında çeşitli söylentilere neden olmuştur. Bu nedenle, Yeşil Ordu Cemiyeti'nin ülkemizin kuruluş aşamasındaki siyasi hayattaki önemi büyüktür. Daha sonra, cemiyetin Bolşevizm faaliyetlerine bulaşması, zaten şüpheyle yaklaşılan cemiyete olan tepkiyi artırmış ve sonunda Mustafa Kemal'in onayıyla kapatılarak tarih sahnesindeki varlığı sona ermiştir. Ancak, etkileri ve dönemi aydınlatan yapısı nedeniyle, Yeşil Ordu Cemiyeti'nin günümüzde de incelenmesinin önemi ve anlamı devam etmektedir.

Referanslar

Akal, E. (2020). İştirakiyuncular, Komünistler ve Paşa Hazretleri-Moskova, Ankara, Londra Üçgeninde. İstanbul: İletişim Yayınları.

Altıntaş, A. (1995). Millî mücadelede yeşil ordu cemiyeti ve siyasi kökenleri. Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Arbaç, İ. (2017). Millî Mücadele Dönemi Rus-Türk İlişkilerinde Yeşil Ordu-Çerkez Ethem-Mustafa Suphi Üçgeni. Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Araştırma Dergisi, 38-54.

Atatürk, M. K. (2015). Nutuk. Ankara: Ertem.

Bozkurt M. (2013). İki Yeşil Ordu’nun Kısa Hikâyesi, Sol. https://haber.sol.org.tr/yazarlar/mehmet-bozkurt/iki-yesil-ordunun-kisa-hikayesi-80673, 20.06.2022.

Cebesoy, A. F. (2000). Millî mücadele hatıraları. İstanbul: Temel Yayınları.

Gökay, B. (2017, Kasım 28). Why revolutionary Russia backed Turkish nationalists over communists. https://uk.news.yahoo.com/: https://uk.news.yahoo.com/why-revolutionary-russia-backed-turkish-124649241.html, 09.08.2022

Hablemitoğlu, N. (2016). Millî Mücadele’de Yeşil Ordu Cemiyeti. İstanbul: Bir Harf Yayınları.

Kurşun, Z. (1993). Çerkez Ethem. Diyanet Vakfı Yayınları, 8, 275-276.

Tevetoğlu, F. (1967). Türkiye’de sosyalist ve komünist faaliyetler. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Tunçay, M. (1991). Türkiye’de sol akımlar. İstanbul: BDS Yayınları.

Yılmaz M. (2022). Yeşil ordu cemiyeti. Atatürk Ansiklopedisi. https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/yesil-ordu-cemiyeti/, 06.07.2022

İndir

Yayınlanmış

2024-01-22

Nasıl Atıf Yapılır

TOSUN, R. (2024). YEŞİL ORDU CEMİYETİ’NİN KURULUŞU, KAPANIŞI VE MİLLİ MÜCADELEDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(37), 175–185. https://doi.org/10.5281/zenodo.10546521