ÖZEL EĞİTİM VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA TASARLANAN OYUN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ


Özet Görüntüleme: 318 / PDF İndirme: 167

Yazarlar

  • Hicabi DURMAZ Yüksek Lisans Öğrencisi, Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Eğitim ABD, hasim_man05@hotmail.com, Amasya / Türkiye. ORCID ID: https://orcid.org/ 0000-0003-3084-3028
  • Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Prof. Dr., Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğ. Böl., orhan.karamustafaoglu@amasya.edu.tr, Amasya / Türkiye ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2542-0998

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.227

Anahtar Kelimeler:

Eğitsel Oyun, Öğretmen Görüşleri, Varlıkların Hareket Özellikleri, Fen Öğretimi

Özet

Oyun çocuğun hayatındaki en önemli etmenlerden biridir ve çocuğun ilerleyen dönemlerdeki yaşantısını da önemli ölçüde etkilediği düşünülmektedir. Çocuğun hayatında önemli bir role sahip olan oyunlar çocuğun yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Çocuk için bu denli öneme sahip olan oyunların, çocuğun eğitiminde olmaması da düşünülemez. Özellikle oyun çağında bulunan ilkokul öğrencileri ve hafif düzey zihinsel engellilere sunulan öğretim etkinliklerinde oyunların önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri ile hafif düzey zihinsel engelliler için açılmış olan özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin eğitsel oyunlar ve Harekete İsim Ver oyunu hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgubilim yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Amasya ili merkez ilçesinde görev yapan yedi özel eğitim ve yedi sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 14 öğretmen oluşturmuştur. Bulgular öğretmenlerle yürütülen yarı yapılandırılmış mülakatlarla toplanmıştır. Toplanan bulgular içerik analizi ile çözümlenmiş, NVivo 11 programından yararlanılarak grafik ve modellerle ayrıca bire bir ifadelerle sunulmuştur. Çalışmada öğretmenlerin eğitsel oyunların öğretimde kullanılması hakkında olumlu düşüncelere sahip oldukları, tasarlanan oyunun beğenildiği, ilgili kazanımı karşıladığı ve öğrencilerine uygulamak istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-10

Nasıl Atıf Yapılır

DURMAZ, H., & KARAMUSTAFAOĞLU, O. (2022). ÖZEL EĞİTİM VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN VARLIKLARIN HAREKET ÖZELLİKLERİ KONUSUNDA TASARLANAN OYUN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 17, 116–134. https://doi.org/10.51293/socrates.227

Sayı

Bölüm

Makaleler