TEDARİK ZİNCİRİ İŞBİRLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SİSTEMATİK İNCELENMESİ


Özet Görüntüleme: 244 / PDF İndirme: 251

Yazarlar

  • Hüseyin Fatih ATLI Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, hfatih.atli@iste.edu.tr, Niğde/Türkiye, ORCID NO: 0000-0002-1397- 1514
  • Ayşe TOPAL Dr. Öğr. Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, ayse.topal@ohu.edu.tr, Niğde/Türkiye, ORCID NO: 0000-0003-1882-4545

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.258

Anahtar Kelimeler:

Tedarik zinciri işbirliği, Bilgi paylaşımı, Hedef uyumu, Teşvik uyumu, Karar senkronizasyonu

Özet

Tedarik zinciri işbirliği; uzun vadeli ilişkilerle ortak hedeflere doğru planlı bir şekilde yakın çalışma ile bağımsız hareket ederek sağlanan faydanın daha fazlasını sağlar. Teknolojik gelişmelerin etkisiyle tedarik zinciri işbirliğinde kararların hazırlanmasını ve koordinasyonunu optimize etmek için farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu makalenin amacı, tedarikçi işbirlikleri ve tedarik zinciri işbirliğine (TZİ) etki eden faktörler hakkında bir anlayış oluşturmaktır. Ayrıntılı inceleme, tedarik zincirini oluşturan işletmelerin işbirliğini başarılı bir şekilde uygulamaları durumunda ortaya çıkacak faydaları ve bunu yaratmalarına yardımcı olan çeşitli faktörleri tartışıyor. Sistematik inceleme, doğrulanmış anahtar kelimeler kullanılarak çeşitli literatür platformlarından alınan tam metin makaleleri içerir. Makaleler, tedarik zinciri işbirliğine (TZİ) etki eden faktörleri belirlemek için gözden geçirilir. İnceleme, işbirliğinin başarılı bir şekilde uygulanması için işletmelerin sözleşmeler, bilgi paylaşımı, ortak bilgi oluşturma, ileri teknoloji, hedef uyumu, teşvik uyumu, bilgi araçlarının kullanımı, karar senkronizasyonu, kaynak paylaşımı ve ortak iletişime odaklanması gerektiğini önermektedir. İnceleme, tedarik zinciri işbirliği (TZİ)'ne tarafların dikkatini çekmeyi sağlar. Tedarik zinciri işbirliği (TZİ) kullanmanın kapsamları ve faydalarına genel bir bakış; akademisyenler ve sektör temsilcileri için yol göstericidir.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-10

Nasıl Atıf Yapılır

ATLI, H. F., & TOPAL, A. (2022). TEDARİK ZİNCİRİ İŞBİRLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN SİSTEMATİK İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 17, 51–67. https://doi.org/10.51293/socrates.258

Sayı

Bölüm

Makaleler