ANDREAS HOCK’UN “GÜNTHER HAT SEIN KÄSEBROT FOTOGRAFIERT. 342 FREUNDEN GEFÄLLT DAS: ÜBER DEN SOZIALEN NIEDERGANG DURCH SMARTPHONES UND DIE DIGITALKULTUR” ESERİNDE DİJİTALLEŞMENİN VE SOSYAL MEDYANIN TOPLUMA ETKİSİ ÜZERİNE TOPLUM ELEŞTİRİSİ


Özet Görüntüleme: 195 / PDF İndirme: 112

Yazarlar

  • Şafak ACAR Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman dili ve Edebiyatı safakacarrr@gmail.com ORCID ID: 0000-0002-5156-3933

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.256

Anahtar Kelimeler:

Dijitalleşme, Dijital kültür, Sosyal medya, Toplum eleştirisi, Akıllı telefon, Andreas Hock

Özet

Gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte toplumun büyük bir çoğunluğunun içine kapanması sonucunda etrafından kopması, günlük işlerini elektronik ya da android cihazlara yaptırması, bulundukları ortamlarda sohbet edecek ve bir konu üzerine tartışıp fikir alışverişinde bulunacak kimselerin azalması, teknolojiyle iç içe oldukça daha mutlu olacağımız düşüncesi, bize değil de, ben’e önem vermemiz ve daha birçoğu günümüz toplumunu tehdit eden birer unsur haline gelmiştir. Sosyal medya ve dijitalleşmenin toplum üzerindeki etkisi günümüzde önemli bir rol oynamaktadır. Dijital kültürün ve yeni medya uygulamalarının ortaya çıkarttığı etkiler “toplum” kavramı üzerinde her geçen gün önem kazanmakta ve küresel dünyada kendini daha çok hissettirmektedir. İnternet siteleri ve sosyal medya uygulamaları yüz yüze etkileşim zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. İnternet kullanımının artmasıyla ve yaygınlaşmasıyla sosyal ağların kullanımı da artmaktadır ve sosyal medya kullanım yaşı gün geçtikçe düşmektedir. Bu çalışmada Andreas Hock’un “Günther hat sein Käsebrot fotografiert. 342 Freunden gefällt das: Über den sozialen Niedergang durch Smartphones und die Digitalkultur” eserinden yararlanılmıştır. Çalışma Andreas Hock’un eseri bağlamında dijitalleşmenin çocuklara, gençlere ve yetişkin bireylere etkilerini incelemek, eserde tespit edilen örnekler yardımıyla topluma etkilerinin eleştirel perspektiften ele alarak, edebiyat öğrencilerine ve ülkemizde yapılan araştırmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İndir

Yayınlanmış

2022-05-10

Nasıl Atıf Yapılır

ACAR, Şafak. (2022). ANDREAS HOCK’UN “GÜNTHER HAT SEIN KÄSEBROT FOTOGRAFIERT. 342 FREUNDEN GEFÄLLT DAS: ÜBER DEN SOZIALEN NIEDERGANG DURCH SMARTPHONES UND DIE DIGITALKULTUR” ESERİNDE DİJİTALLEŞMENİN VE SOSYAL MEDYANIN TOPLUMA ETKİSİ ÜZERİNE TOPLUM ELEŞTİRİSİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 17, 36–50. https://doi.org/10.51293/socrates.256

Sayı

Bölüm

Makaleler