DÜNYA İNGİLİZCELERİNE KARŞI TUTUMLAR: YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE BAĞLAMINDA BİR DURUM ÇALIŞMASI


Özet Görüntüleme: 181 / PDF İndirme: 442

Yazarlar

  • Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU Ph.D., Harran University, Education Faculty, English Language Teaching Department, Sanliurfa, Turkey, ORCID ID: 0000-0003-1212-1507

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.241

Anahtar Kelimeler:

Dilin yayılması, Dünya İngilizceleri, Dil öğretimi, Tutumlar

Özet

İngiliz dili önce İngiliz Adaları içinde, daha sonra da kolonileşmenin bir sonucu olarak Uzakdoğu Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır (Kirkpatrick, 2010, 2014; Mesthrie & Bhatt, 2008; Phillipson, 1992; Wardhaugh, 2006). Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin politika ve teknoloji alanlarında süper güç haline gelmesiyle de küresel bir dile dönüşmüştür. İngiliz dilinin, özellikle dünyanın sömürgeleştirilmiş bölgelerinde, yayılması ve gelişmesi dilin farklı varyasyonlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Kirkpatrick, 2010). Dünya İngilizceleri olarak tanımlanan ve hala meşruiyet kazanmaya çalışan bu varyasyonlar dil öğretimi alanında ve alan yazında akademik tartışmalara sebep olmuştur (Kachru, 1991; Quirk, 1990). Bu tartışmaların en önemlilerinden biri de şu kritik soruya cevap bulmayı amaçlamaktadır: Sadece standart İngilizce mi öğretmeliyiz yoksa dilin varyasyonlarını, yani Dünya İngilizcelerini, kabul etmeli ve müfredatımıza eklemeli miyiz? Böyle bir kararın olası sosyoekonomik sonuçları üzerine yapılan tartışmalara (Phillipson, 2008; Ramanathan, 2005) ek olarak öğrencilerin konu ile ilgili görüşlerini sorgulayan az sayıda ve sınırlı çalışmalar bulunmaktadır. Ayrıca, bu çalışmalar şimdiye kadar farklı türde İngilizce öğrencileri üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışma ise gelecekte İngilizce öğretmeni olmak amacıyla İngilizce öğrenen ve görüşleri İngilizce öğretirken takip edecekleri müfredatın kalitesini etkileyecek olan öğrencilerin görüşlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın ana araştırma sorusu bu öğretmen adaylarının Dünya İngilizceleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın bulguları, öğrencilerin İngilizcenin farklı varyasyonlarını öğrenmeye ve öğretmeye istekli olmalarına rağmen dili öğrenirken standart bir aksan edinmek ve gelecekte standart dil normlarını öğretmek taraftarı olduğunu ortaya koymaktadır.

Yayınlanmış

2022-05-10

Nasıl Atıf Yapılır

GÜREL CENNETKUŞU, N. (2022). DÜNYA İNGİLİZCELERİNE KARŞI TUTUMLAR: YABANCI DİL OLARAK İNGİLİZCE BAĞLAMINDA BİR DURUM ÇALIŞMASI. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 17, 12–26. https://doi.org/10.51293/socrates.241

Sayı

Bölüm

Makaleler