ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER SEVGİSİ


Özet Görüntüleme: 188 / PDF İndirme: 99

Yazarlar

  • Çiğdem KAN Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi / Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü, Elazığ/Türkiye ckan@firat.edu.tr, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8513-7740

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.225

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Bilgiler, tutum, yapılandırmacı yaklaşım

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin sosyal bilgiler dersiyle ilgili tutumlarının nedenlerini belirlemektir. Araştırma, Elazığ merkezde yer alan beş ortaokulda öğrenim gören 100 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden olan durum çalışması (case study) kullanılmıştır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin sosyal bilgiler dersini sevme nedenleri; öğretmenlerini sevmeleri, farklı konularla ilgili bilgi edinme istekleri, derslerin eğlenceli geçmesi, tarih konularını sevmeleri ve sosyal bilgiler dersini, hayatta kullanılabilecek bilgiler sunması yönüyle sevmektedirler. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersini sevmeme nedenleri ise, konuların zor ve sıkıcı olması, öğretmenin konuyu sunma şeklini beğenmeme, öğretmenin davranışlarını beğenmeme ve sınavların kötü geçmesi şeklinde sıralamışlardır. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersini sevme konusundaki kararsızlık nedenleri ise, bazı konuların ilgi alanlarına girmemesi, konuları anlamakta zorlanma, derslerin sıkıcı geçmesi şeklinde sıralanmıştır.

Yayınlanmış

2022-05-10

Nasıl Atıf Yapılır

KAN, Çiğdem. (2022). ÖĞRENCİLERİN SOSYAL BİLGİLER SEVGİSİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 17, 1–11. https://doi.org/10.51293/socrates.225

Sayı

Bölüm

Makaleler