LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FAST FOOD TÜKETİM, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ OBEZİTEYE ETKİS


Özet Görüntüleme: 439 / PDF İndirme: 364

Yazarlar

  • Eylem OK Yüzme Eğitmeni, eylemok89@hotmail.com, 0000-0002-5414-518X
  • Gönül AK Antrenör, gonulak86@gmail.com , 0000-0001-5147-0967
  • Sercan DURMUŞ Antrenör, sercandurmus26@gmail.com, 0000-0003-1614-7608

DOI:

https://doi.org/10.51293/socrates.168

Anahtar Kelimeler:

Adölesan Dönem, Sağlıksız Beslenme, Fast Food Tüketimi

Özet

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin fast food tüketim alışkanlıklarının obezite durumuna etkisini araştırmaktır. Bilindiği gibi fast food tüketimine bağlı olarak gelişen sağlık problemleri günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarından birisidir. Bu anlamda bu probleme dikkat çekmek ve insan sağlığını bu denli etkileyen sağlıksız beslenme alışkanlıklarını gündeme getirmek ve bununla ilgili önlemler almayı hedeflemek de bu çalışmanın asıl amacını teşkil etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda çalışma üç bölümde değerlendirilmiştir. Birinci bölümde konu ile ilgili genel bilgiler ele alınmış, ikinci bölümde araştırmanın yöntemi incelenmiş, üçüncü bölümde ise analiz kısmına yer verilmiştir. Bu bölümde katılımcılara konu ile ilgili anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programı kapsamında analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.

İndir

Yayınlanmış

2022-03-10

Nasıl Atıf Yapılır

OK, E., AK, G., & DURMUŞ, S. (2022). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FAST FOOD TÜKETİM, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ OBEZİTEYE ETKİS. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 15, 137–151. https://doi.org/10.51293/socrates.168

Sayı

Bölüm

Makaleler