Yılmaz, M. K., ve B. YILMAZ. “ÖRGÜTLERDE DUYGUSAL KÖRLÜK: HAVACILIK ÇALIŞANLARI İÇİN BİR TEHDİT Mİ?”. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, c. 9, sy 35, Kasım 2023, ss. 48-66, doi:10.5281/zenodo.10118358.