Armağan Benek, S. “HEYKEL SANATINDA BİÇİMLENDİRME FORM -TÜKETİM NESNESİ İLİŞKİSİ”. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, c. 9, sy 27, Mart 2023, ss. 51-57, doi:10.51293/socrates27-227.