BUĞU, E., YILMAZ , T., KÜÇÜKAHMET, A. T., ERDUR, M. A. ve KİLİM, R. (2024) “INVESTIGATION OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES: ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ”, Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), ss. 1–14. doi: 10.5281/zenodo.10946212.