Yılmaz, M. K. ve YILMAZ, B. (2023) “ÖRGÜTLERDE DUYGUSAL KÖRLÜK: HAVACILIK ÇALIŞANLARI İÇİN BİR TEHDİT Mİ?”, Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(35), ss. 48–66. doi: 10.5281/zenodo.10118358.