Yılmaz, Mustafa Kemal, ve Birsen YILMAZ. 2023. “ÖRGÜTLERDE DUYGUSAL KÖRLÜK: HAVACILIK ÇALIŞANLARI İÇİN BİR TEHDİT Mİ?”. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies 9 (35):48-66. https://doi.org/10.5281/zenodo.10118358.