BUĞU, E., YILMAZ , T., KÜÇÜKAHMET, A. T., ERDUR, M. A., & KİLİM, R. (2024). INVESTIGATION OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY BELIEFS ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES: ÖĞRETMENLERİN ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10(40), 1–14. https://doi.org/10.5281/zenodo.10946212