Yılmaz, M. K., & YILMAZ, B. (2023). ÖRGÜTLERDE DUYGUSAL KÖRLÜK: HAVACILIK ÇALIŞANLARI İÇİN BİR TEHDİT Mİ?. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9(35), 48–66. https://doi.org/10.5281/zenodo.10118358