(1)
TAYTAŞ, D. M. PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN TRAVMAYA MÜDAHALE BECERİSİ. Socrates J. 2022, 15, 210-231.